Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

GISS, NASA

Goddard Institute for Space Studies (GISS)

Goddard Institute for Space Studies (GISS) är ett laboratorium inom NASA's Goddard Space Flight Center och en enhet inom Columbia University Earth Institute. Institutet är placerat vid Columbia University i New York City. Institutet leds av Gavin A. Schmidt som efterträtt James E. Hansen.((1;;Goddard Institute for Space Studies;;https://sv.wikipedia.org/wiki/Goddard_Institute_for_Space_Studies;;2019-06-26))

GISS redovisar den globala temperaturens utveckling baserat på värden från 1408 markstationer [1]. Antalet stationer var 1960-1980 ca 5.000 markstationer men har sedan dess alltså minskat.

Dessa stationer säger man täcker 80 % av jordens yta, men det gäller dock endast om varje termometer får representera ett område inom 1.200 km från mätstationen((1;;Markstationer;;http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/;;2019-06-26)). Där är som om att ett mätvärde i Stockholm också skulle vara representativt för Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Sundsvall. Men stationerna är ojämnt fördelade runt jorden. Stora områden saknas helt. Det gäller inte minst mätvärden från haven som omfattar 71% av jordens yta.

GISS publicerar mätvärden för olika platser. Nedan är uppgifterna för Stockholm 1880-1995. Numera publicerar inte GISS uppgifter från Stockholm.


Källa: GISS


Källa: GISS


Källa: GISSGISS statistik kan jämföras med statistik från SMHI:

GISS visar förhöjd temperatur från 1930, som inte alls syns i SMHIs statistik. Den dramatiska sköldåret 1942 syns tydligt hos GISS men inte alls likatydligt hos SMHI. GISS visar ingen trend 1930-1995, där SMHI visar en tydlig trend. Båda kan inte ha rätt.

GISS har en jordglob på sin webb som visar alla deras mätstationer. Genom att klicka på en stationspunkt visas ett diagram som det översta på denna sida.

Källor

Fotnoter

1) Antal stationer

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.