Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

HadCRUT från University of East Anglia/UK Met Office

HadCRUT är datafil med månatliga temperaturvärden skapade genom att kombinera värden från havsytan sammanställda av Hadley Center inom UK Met Office och värden från markmätningar sammanställda av Climatic Research Unit (CRU) inom University of East Anglia.

Den senaste IPCC-rapporten AR5 som kom 2013 visade Hadcrut en tydlig paus ("hiatus") i den globala uppvärmningen under 16 år från 1998 till 2012. Som en direkt konsekvens av detta minskade IPCC sin bedömningen av klimatets känslighet och visade att CIMP5-modellerna tydligt överdrev utvecklingen.

Men successivt har rapporterade värden i Hadcrut ändrats så att pausen efter sju år har försvunnit. Det visar sig att 4000 mätvärden från och med 1998 har ändrats och är orsaken till att man nu rapporterar att temperaturen stigit! ((1;;Whatever happened to the Global Warming Hiatus ?, Clive Best;;http://clivebest.com/blog/?p=8934;;2019-07-01))
Det ser ut som en ny skandal liknande Climategate.((1;;E-postkontroversen vid Climatic Research Unit;;https://sv.m.wikipedia.org/wiki/E-postkontroversen_vid_Climatic_Research_Unit;;2019-07-03))

Källor

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.