Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Sök sida

Grönland

Inlandsisen på Grönland är gigantisk. Om den skulle smälta skulle havsnivån öka med 7 meter. Inlandsisens massa har minskat med ca 200 Gt/år sedan mätningarna började 2003. Skillnaderna mellan olika år är mycket stor, så det finns inget underlag för någon prognos. Om rent hypotetiskt inlandsisen skulle minska med 200 Gt/år skulle det ta 14.500 år innan isen var borta. Den genomsnittliga minskningen under 1972-2018 var dock endast 60 Gt/år.

Grönland är en ö belägen i norra Atlanten. Det är ett självstyrande danskt territorium. Med sina 2,2 miljoner km² är Grönland världens största ö. Provinshuvudstad är Nuuk, på danska Godthåb.

En mycket stor del av öns yta är täckt av inlandsis. Runt 80% av öns yta är täckt av is och resten, omkring 341 700 km² är isfritt. Isen finns mest på öns inland. Isen är i genomsnitt 1 500 meter tjock men vid några punkter är tjockleken runt 3 000 meter. Isens volym är 2,850,000 km3. [1] Massan är 2,66946 x 1015 metric tons. 2)

I inlandet förekommer det bara få bergstoppar. Bergstopparna som skjuter upp från isen kallas nunataker. De finns bara vid inlandsisens randområden.Kusterna är markerade av sterila, steniga öar, många och stora havsbukter och fjordar, trädlösa toppar och glaciärer vid havets kuster.

Grönland har arktiskt klimat med undantag av några få platser som har subarktiskt klimat, till exempel Narsarsuaq. Vid västkusten är det lite mildare till följd av Golfströmmen. Temperaturen på inlandsisen har en minimum på –70 °C och når på sommaren nollgradigt. I fjordarna på sydvästra Grönland uppnår emellertid ofta dagstemperaturen omkring +20 °C under sommaren, vilket tillåter en förhållandevis rik ängs- och buskvegetation med lågvuxen björkskog på sina platser. [2]


Grönlands berggrund

Person
Grönlands berggrund
Person
Grönlands berggrund

Inlandsisens tyngd har pressat den den centrala delen till en bassäng som ligger 300 meter under havsnivån. Bassängen har branta kanter nära kusten. Isen flyter i huvudsak från öns mitt till kusterna. Under isen består Grönland av tre stora öar.

Från 1989 till 1989 borrade klimatforskare fram två 3 km långa iskärnor. Analyser har ger banbrytande kunskap om klimatförändringar på det norra halvklotet 100.000 år tillbaka. De visar att jordens väder och temperatur ofta att ändrats snabbt från ett stabilt läge till ett annat med världsomspännande konsekvenser.4)

Isen på Grönland förändras under året beroende på vädret. Nederbörden ökar isens massa medan värmer orsakar smältning. Uttrycket “surface mass balance” används för förändringar på ytan och tar inte med förluster genom kalvning och att is som kommer i kontakt med havet smälter. Nyfallen snö är vit och reflekterar större delen av solens strålar. När snön värms upp eller blir äldre mörknar den. Mörka områden abosrberar mer av solstrålarnas energi vilket för att is smälter. Det kallas för albedoeffekten. [3]

Isens massa

Beräkningar av isens massa är väsentligt för att bedöma inverkan på den globala havsnivån. Grönlands minskade massa har höjd havsnivån med 13,7 mm sedan 1972, hälften av detta under de senaste åtta åren.

  • 1972-1980: +47 ± 21 Gt/y
  • 1980-1990: -51 ± 17 Gt/y
  • 1990-2000: -41 ± 17 Gt/y
  • 2000–2010: -187 ± 17 Gt/y
  • 2010-2018: -286 ± 20 Gt/y

Det betyder en minskning med i genomsnitt 80 Gt/y ± 6 Gt/y per decennium. Om Grönlands inlandsis skulle smälta fullständigt, skulle världshavens nivå höjas med 7 meter. [4]

Analys av tyngdkraften med satelliten GRACE tyder på att Grönlands istäcke minskade med 2900 Gt (0,1% av dess massa) mellan mars 2002 och september 2012. Det betyder att den totala massan är 2.900.000 Gt. [5].

Ett Gt = 1 gigaton = en miljard ton = 10 000 000 000 ton. Ett Gt = massan av 1.091 km3 is. [6]

Istäcket 2018-2019

Grönlandsisens år löper från september till augusti. Under augusti brukar isens massa vara vid sitt minimum. Massans volum var i augusti 2019 densamma som genomsnittet för 1981-2010. Ett enskilt år är dock ointressant vid bedöming av klimatet. [7]

Isens historia

För att kunnna göra förutsägelser om isens framtid har forskare försökt ta reda på hur det var med isen för miljoner år sedan när jorden var tre eller fler grader varmare än nu. Men kunskapen om isen för 125.000 år sedan har varit fragmentarisk. Två studier publiserades i Nature 7 december 2016 som ger vissa insikter. Den ena tyder på att i vart fall den östra delen av Grönland haft istäcke konstant under 7,5 miljoner år - trots perioder som varit varmare än idag. Den andra studien gäller centrala Grönland och tyder på att det varit isfritt minst 280.000 år under mitten av Pleistocene, ca 1,1 miljoner år sedan. [8]

En annan grupp forskare har studerat isens utvecklingen under de senast 2,7 miljoner åren i nordvästra Grönland. De har funnit att isen vid minst 11 tillfällen expanderat mer än 120 km utanför dagens gränser. Under värmeperioder däremellan minskat till dagens gränser, vilket givetvis påverkat havsnivån. [9]

IPCC

IPCC menar att isen minskat sedan 1992. Förändringen var mellan –6 och 74 Gt/år under perioden 1992–2001 och mellan 157 och 274 Gt/år under perioden 2002–2011. Ökning anses tydlig även om storleken är osäker. [10] Grönlands nederbörd är större än avsmältningen, med volymen anses minska genom kalvningen, dvs is som flyter ut i havet. [11] IPCCs prognostiserar att avsmältningen kan bidra med 5 cm ökad havsnivå 2081-2100 jämfört med nivån 1986-2005. [12]

Källor

Fotnoter

1) Greenland, Wikipedia
2) Grönland, Wikipedia
3) Polar portal
4) Forty-six years of Greenland Ice Sheet mass balance from 1972 to 2018, PNAS (2019)
5) Greenland ice sheet, Wikipedia
6) Common conversion factors for water, ice, sea-level
7) Surface Conditions, Polar Portal
8) Studies open deep history of Greenland's ice sheet—and raise new questions about its stability, Phys (2016)
9) Scientists chart history of Greenland Ice Sheet for first time, The university of Manchester
10) Climate Change 2013 The Physical Science Basis, sida 41, AR5, IPCC
11) Climate Change 2013 The Physical Science Basis, sida 71, AR5, IPCC
12) Climate Change 2013 The Physical Science Basis, sida 99, AR5, IPCC

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.