Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Antarktis

Antarktis är land- och havsområdena kring Sydpolen. Antarktis är, till skillnad från Arktis, en riktig kontinent med en landmassa. Med ungefär 14 miljoner km² är Antarktis större än Europa. En exakt storlek är svår att fastställa. Landmassor och angränsande havsområden ligger under isen som kontinuerligt ändrar storlek. Den växer efter snöfall och blir mindre när isberg bryts loss.

De transantarktiska bergen delar kontinenten i en västlig och en betydligt större östlig del. Den högsta bergskedjan är Vinsonmassivet med berget Mount Vinson som är 4 897 meter högt. Djupaste punkten som är täckt med is ligger 2 538 meter under havsytan.

Runt om Antarktis sträcker sig den Antarktiska oceanen. Den närmast liggande punkten på en annan kontinent är sydspetsen av Sydamerika, Eldslandet.

Indelningen av Antarktis sker i stora områden, hav och shelfis: Områden: bl.a. En glaciär på den Antarktiska halvön.

Speciellt för Antarktis är att kontinenten är nästan helt täckt av is. Den antarktiska inlandsisen som är upp till 4 500 meter tjock innehåller omkring 90 procent av världens is och 75 procent av världens sötvattenreserver. Bara 280 000 km² (2 procent) av kontinentens yta är isfri. Det är bergskedjor som skär genom isen och områden med för låg nederbörd.

Havsisen


Sjöisens utredning juli 2019. Röd linje är normal utbredning enligt satellitmätningar sedan 1981-2010. Källa: Climate4you,

Person
Sjöisens utredning juli 2019. Röd linje är normal utbredning enligt satellitmätningar sedan 1981-2010. Källa: Climate4you,
Person
Sjöisens utredning juli 2019. Röd linje är normal utbredning enligt satellitmätningar sedan 1981-2010. Källa: Climate4you,
Antarktis är omgiven av sjöis. Utbredningen varierar kraftigt mellan säsongerna

Isens utbredning var mycket stor 2013-2014 och minskade kraftig 2015-2017, men har nu stabiliserats igen. En studie av University of Washington visar att minskningen delvis berodde på unika atmosfäriska förhållande både i tropiska Stilla havet och runt sydpolen. [1].

Även om den minskade omfattning är värd att notera, så kvarstår att den långsiktiga trenden sedan 1978 är att Antarktis is växer. [2]

Källor

Fotnoter

1) Record-low 2016 Antarctic sea ice due to 'perfect storm' of tropical, polar conditions, Science Daily
2) Antarctic sea ice at record low for June

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.