Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Klimatklivet

Klimatklivet är en omfattande miljösatsning som infördes 2015 har fördelat 4,7 miljarder kronor i över 3000 lokala klimatinvesteringar.

Riksrevisionens granskning visar att stödet inte är kostnadseffektivt och att regeringens rapportering till riksdagen varit alltför positiv. Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd som ska öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Naturvårdsverket administrerar och beslutar i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna om stöd inom Klimatklivet. Riksrevisionen har granskat genomförandet, utformningen och rapporteringen av Klimatklivet.[1]

Minskad miljöbudget

Hösten 2019 minskade riksdagen miljöbudgeten vilket innebär att Naturvårdsverkets budget och de projektanslag som myndigheten hanterar minskar med 40 procent. Det motsvarar en nedskärning med 2,7 miljarder kronor jämfört med 2018, uppger generaldirektören Björn Risinger.

Av 2018 års miljöbudget på 11,8 miljarder kronor hanterar Naturvårdsverket totalt 6,5 miljarder kronor av anslagen. Beslutet innebär att anslaget minskas till 3,8 miljarder.[2]

Nya bidrag hösten 2019

Riksdagen beslöt våren 2019 att Naturvårdsverket ska öppnar upp för nya ansökningar till Klimatklivet under andra hälften av 2019. Det blir två ansökningsomgångar, den första 15-28 augusti och därefter en preliminärt i oktober.

Naturvårdsverket vill att sökande som vill förbereda nya ansökningar utgår från de regler som har gällt hittills. Det är möjligt att dessa underlag och beräkningar kan återanvändas i nya ansökningar. Samtidigt ska man som sökande vara medveten om att stödet till viss del kan förändras.

Exempel på åtgärder:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.

  Åtgärden ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.[3]

  Anmälan till konstitutionsutskottet

  Den moderata riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz anmälet miljöminister Isabella Lövin (MP) till KU för vilseledande rapportering till riksdagen om det så kallade Klimatklivet.

  – Moderaterna har ju tidigare, tillsammans med olika expertmyndigheter kritiserat regeringen för bristande effektivitet i sin klimatpolitik. Nu får vi då, dessutom, Riksrevisionens rapport som antyder att regeringen till och med har försökt mörka den bristande effektiviteten i Klimatklivet. Därför anmäler jag nu regeringen till KU, säger Jessica Rosencrantz.[4]

  Källor

 • Minskade utsläpp med lokala klimatinvesteringar, Naturvårdsverket (2017-03-30)
 • Resultat från olika områden - Klimatklivet, Naturvårdsverket (2019-04-15)
 • Klimatklivet är ett effektivt styrmedel för att driva på investeringar i fossilfrihet, Naturvårdsverket (2019-04-15)
 • Regler för Klimatklivet, Naturvårdsverket (2019-06-27)333

  Fotnoter

  1.Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar (RiR 2019:1), Riksrevisionen Läst 2019-07-08
  2.M och KD gör kraftiga nedskärningar i Naturvårdsverkets budget Läst 2019-07-08
  3.Klimatinvesteringsstöd, Naturvårdsverket Läst 2019-07-08
  4.Moderaterna KU-anmäler miljöminister Lövin, SVT Läst 2019-07-08
 • Kommentar av användare

  Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
  Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.