Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Vindar

Vind är flödet av luft i atmosfären. Vindar kan röra sig i alla riktningar – horisontellt, vertikalt och i virvlar. Vindar uppstår oftast på grund av att solinstrålningen varierar på jordytan som i sin tur leder till tryckskillnader i atmosfären. Luften rör sig från ställen med högt tryck mot ställen med lågt tryck. Ju större skillnad det är i lufttrycket, desto kraftigare blir vinden.

Storskaligt finns det stor skillnad mellan låga breddgrader, nära ekvatorn, och högre breddgrader mot polerna. I Kenya är solinstrålningen runt 6 kWh/m2 per dygn medan den i Sverige är under 3 kWh/m2 per dygn. Även lokalt uppstår det temperaturskillnader som beror på att jordytan värms upp olika mycket t.ex. p.g.a. att mörka ytor värms upp snabbare än ljusare, och markytor värms upp snabbare än vattenytor.

Virvlar

Luften tenderar även att ta stora virvlar på grund av Corioliseffekten beror på tröghet hos roterande system och centrifugalkraften. Dessa stora virvlar går i cirkel kring högtrycken. Globalt sett finns två stora drivkrafter för storskaliga vindar (den atmosfäriska cirkulationen) som är skillnaden i värme mellan ekvatorn och polerna (skillnad i absorption av solenergi som leder till uppåtsträvande krafter) och jordens rotation. Dessa globala vindar "matar" sedan befintliga vädersystem med kraft.

Vidstyrkor

Meter per sekund

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI har använt enheten meter per sekund (m/s) sedan mitten av 1920-talet vid prognoser som då presenterades i radion. Trots detta finns det ingen säkerställd anledning till att denna enhet är främst, men nyttan att byta enhet bedöms som väldigt liten. Utöver detta använder även de andra nordiska länderna meter per sekund. Begreppet sekundmeter bör ej användas.

The Saffir–Simpson hurricane wind scale

Orkaners styrka indelas i fem kategorier enligt Saffir–Simpson hurricane wind scale (SSHWS) som överstiger intensiteten i tropical depressions och tropical storms.

Tropiska cykloner

En tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som bildas över tropiska hav med hög vattentemperatur (minst 26,5 °C), och kännetecknas av att de kan utvecklas till mycket kraftiga oväder. Avsaknad eller svag corioliskraft vid ekvatorn gör att inga tropiska cykloner bildas där. Även i de tropiska delarna av Sydatlanten är tropiska cykloner mycket sällsynta på grund av den lägre vattentemperaturen.

För att en tropisk cyklon ska kunna bildas krävs tillräckligt hög vattentemperatur, instabil luft i atmosfären, hög luftfuktighet i den lägre troposfären, tillräcklig corioliskraft för att upprätthålla det låga lufttrycket i centrum, ett redan existerande lågtryck och att skillnaden i medelvindstyrka inte skiljer med mer än cirka 10 m/s mellan havsytan och troposfären.

En tropisk cyklon har en enorm kraft. National hurricane center (i USA), som övervakar tropiska cykloner i Atlanten och östra Stilla havet har beräknat att en tropisk cyklon med en medelvind på knappt 50 m/s (knappt 180 km/h) och för tropiska cykloner "normala" nederbördsmängder på ett dygn omsätter 200 gånger mer energi än vad alla jordens länder förbrukar under samma tid. Det motsvarar att spränga flera tusen Hiroshimabomber varje timme.

En tropisk cyklon underhålls av energi i formav värme från havsvatten och avger värme i övre troposfären med lägre temperature. Detta skiljre tropiska cykloner från extratropiska cykloner,som får sin energi från omgivande värme i atmosfären.

Orkaner (hurricanes) kan innebära starka vindar, kraftigt regn och översvämningar. Orkaner kallas för tyfon för norrr om ekvatorn och väst av den internationella datumlinjen.

Orkansäsongen i Atlanten, Karibien och Mexikanskagulfen pågår från 1 juni till 30 november. Orkansäsongen i östra Stilla havet pågår från 15 maj till 30 november. Orkansäsongen i centrala Stilla havet pågår från 1 juni till 30 november.

En tropisk stor har en varm kärna i centrum omgivet av lågtryck skapat över tropiska eller subtropiskt hav och ha vindar som cirkulerar runt ett väl definierat centrum. [1]

BBC har gjort en instruktiv film om en orkans utveckling. [2]

Antalet orkaner per år

Atlanten

Tropiska cykloner skapas över Atlanten vanligen mellan juni och november. A hurricane differs from a cyclone or typhoon only on the basis of location. I genomsnitt (1966-2009) inträffar 11 namngivna stormar varje säsong varav 6 blir orkaner (hurricanes) och 2 blir större orkaner (kategori 3 eller större). [3]

USA


Roy Spencer

Person
Roy Spencer
Person
Roy Spencer

USA har detaljerad statistik under 1851-2004 av antalet orkaner som kommit in över land fördelat på de 5 kategorierna enligt Saffir-Simpson och på decennium.

Australien

Tropiska cykloner i den Australienska regionen påverkas av en rad faktorer, speciellt El Niño. I allmänhet är det fler tropiska cykloner under La Niña-år och färre under El Niño år.

Afrikas östkust

Beror cyklonerna som drabbade bl.a. Mozambique på förändrat klimat. En del påstår det rakt ut, andra säger att det sannolikt är så.

 • 360.0rg: This is climate change: another cyclone has hit Mozambique
 • The Guardian: Cyclone Idai shows the deadly reality of climate change in Africa Landry Ninteretse
 • CNN: While the rich world braces for future climate change, the poor world is already being devastated by it
 • Afrikagrupperna: De får betala för västvärldens utsläpp
 • FN-chefen: Cyklonen Idai ett larm om klimatet

  Men en vetenskaplig rapport publicerad av Royal Meterological Society, 2014 [4] visar att det inte finns något som tyder på att stormarna beror på förändringar i klimatet.

  Man har studerat tre olika typer av stormar i området under 66-161 år och funnit att ökningen beror på ökad insamling av data. Det finns ingen statistiskt signifikant trend vad gäller stormar över Madagaskar och Mozambique. Det är stora skillnader mellan olika tidsperioder. Det beror troligen på cykliska atmosfäriska krafter inklusive El Niño (ENSO) och en för mig nytt cykliskt fenomen Quasi?Biennial Oscillation (QBO).

  Källor

 • National Hurricane Center, NOAA
 • Glossary of National Hurricane Center Terms
 • Tropical cyclone, Wikipedia
 • Tropisk cyklon, Wikipedia
 • Saffir–Simpson scale
 • Tropical Cyclone Trends, Bureau of Meteorology, Australian government 2019
 • Number of tropical storms and hurricanes per season
 • U.S. Hurricane Strikes by Decade, National Hurricane Center, NOAA

  Fotnoter

 • Kommentar av användare

  Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
  Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.