Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Klimat och väder

Det är vanligt att man ser enskilda väderhändelser, som stormar, torka, häfta regn, som tecken på ändrat klimat. Men under en klimatperiod inträffar normalt ovanliga händelser. Det är först i efterhand som det går att fastställa om klimatet under en period ändrats.

Klimat är "De meteorologiska elementens statistiska egenskaper såsom medelvärden, standardavvikelse, högsta och lägsta uppmätta värden med mera" [1]. Inom World Meteorological Organization (WMO)använder man normalt en 30-årsperiod. [2].

För att kunna fastställa en klimatperiods egenskaper krävs tillförlitliga observationer. Sådan fanns inte för 400 år sedan. Det görs emellertid klimatrekonstruktioner som dock är subjektivt färgade av forskarnas förväntningar.

Det finns ett rikhatligt sortiment av metoder för att observera förändringar i klimatet, men även med exakta mätningar är observationerna svåra att översätta i meteorologiska värden, som temperatur. [3]

Källor

Fotnoter

1) Klimat, Nationalencyklopedien
2) Klimat, WMO
3) Vad händer med klimatet s 26, Lennart Bengtsson

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.