Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Klimatsystemet

Klimatet

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder. Det är dock inte enbart glidande medelvärden som studeras, utan även variansen av dessa samt omfattningen och frekven av extremvärden som analyseras. Medan meteorologer som arbetar med att göra väderprognoser studerar tidsspann på timmar, dagar och veckor, arbetar en klimatolog med mätserier under flera årtionden. Internationellt används ofta perioder på 30 år, under den tiden har cykliska variationer i årstider och tillfälliga variationer mellan åren jämnats ut. [1]

Klimatcykler

En klimatsvängning eller klimatcykel är en återkommande cyklisk svängning inom det globala eller regionala klimatet och är ett slags mönster. Dessa fluktationer i atmosfärens temperatur, nederbörd och andra parametrar kan omfatta perioder av olika längd. Längen på cyklerna kan också variera från gång till gång.

Ett framträdande exempel är El Niño Southern Oscillation (ENSO), som omfattar havstemperaturen på en sträcka i ekvatoriella och östra Stilla havet och den västra kusten av Sydamerika, men har också inverkan på det globala klimatet. [2]

El Niño Southern Oscillation (ENSO)

ENSO är ett storskaligt mönster av varmare och kaller tropiska havstemperaturer i Stilla havet med globala effekter. Den är en självsvängande, med cykler på två till åtta år. [3]

Pacific decadal oscillation (PDO)

PDO är det dominerande mönstret av havsytan i norra Stilla havet på dedennienivå. Det anses inte vara ett enskilt fenomen utan är en kombination av olika fysiska processer. [4]

Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO)

AMO är ett cykel i Norra Atlanten som svänger med en periodicitet på 55 till 70 år med inverkan på nederbörd, torka och på antalet cykloner och deras intensitet. [5]

Källor

Fotnoter

1) Klimatet, Wikipedia
2) Climate oscillation, Wikipedia
3) El Niño Southern Oscillation, Wikipedia
4) Pacific decadal oscillation, Wikipedia
5) Atlantic Multidecadal Oscillation, Wikipedia

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.