Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Sök sida

COP 25 Madrid

De årliga möten som hållits sedan klimatkonventionen trädde i kraft 1994 kallas partskonferenser och förkortas COP, vilket står för Conference of the Parties. Det första mötet hölls i Berlin 1995. Mötena numreras och nästa möte blir COP25 som hålls i december 2019 i Madrid, Spanien. På flera tidigare möten har viktiga överenskommelser gjorts, ett urval av dessa listas nedan. [1]

The UN Climate Change Conference will take place at IFEMA - Feria de Madrid in Madrid, Spain from 2 to 13 December.

 • COP 25/CMP 15/ CMA 2 will take place from 2-13 December 2019.
 • SBSTA 51/ SBI 51 will take place 2-9 December 2019.

COP 25

Klimattoppmötet COP25 kommer samla representanter från mer än 195 länder och förhoppningsvis kommer flera av de frågor som inte kunde lösas vid COP24 i Katowice förhandlas klart under detta partsmöte.

En av de stora frågor som ska förhandlas vidare är artikel 6, det vill säga ramverket för internationellt samarbete under Parisavtalet. Mer specifikt handlar det om hur parterna ska kunna genomföra klimatåtgärder i andra länder och hur man ska kunna bedriva utsläppshandel. I reglerna om marknadsbaserat samarbete kommer det vara särskilt viktigt med beslut om tydliga regler för hur parterna ska bokföra sina utsläpp. För att användandet av samarbetsmekanismer ska leda till riktiga utsläppsminskningar krävs rigorösa regler och transparens i rapporteringen. [2]

Efter flytten av konferensen COP25 från Chile till Madrid är det troligt att många inslag från ett normalt COP uteblir, som den omfattande närvaron av civilsamhällesorganisationer, observatörsorganisationer och NGOs. Visumansökningar för de cirka 4000 organisationer som brukar närvara i egenskap av observatörer brukar göras ett halvår i förväg. Chansen är därmed stor att COP25 mer blir som ett traditionellt toppmöte, likt G77. [3]

Climate Ambition Alliance

This alliance brings together nations upscaling action by 2020, as well as those working towards achieving net zero CO2 emissions by 2050, which currently includes 65 countries and the EU, 10 regions, 102 cities, 93 businesses and 12 investors – all committed to net zero CO2 emissions by 2050.

All members of the Alliance are required to commit towards achieving net zero CO2 emissions by 2050, in line with the goals of the Paris Agreement.

The UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in its special report on global warming of 1.5 degrees, states that in model pathways of 1.5°C, global net anthropogenic CO2 emissions reach net zero around 2050. This target covers CO2 emissions and implies that sinks (for example forests) and other means are used to compensate residual emissions.

Therefore, formulations such as ‘net zero carbon emissions’, ‘net zero CO2 emissions’, ‘carbon neutrality’, ‘decarbonization’, ‘climate neutrality’ or ‘net zero GHG emissions’ qualify for the alliance as long as they denote net zero CO2 emissions by 2050 or a more stringent objective in terms of coverage of greenhouse gases or timeframe. [4]

Källa

 • UN Climate Change Conference COP 25 i Madrid
 • Climate Action Yearbook, Pathways Lend Clarity to Climate Crisis Response, UNFCCC
 • SÅ TYCKER DE STORA AKTÖRERNA, En guide till COP 24, Klimatförhandling/Fores
 • NDC Spotlight, UNFCCC
 • Green Climate Fund
 • Climate Change Performance Index 2019
 • Fattiga länder kräver högre klimatkompensation, TT (2019-12-06)
 • Din guide till klimatförhandlingarna, Klimatförhandlingen/Fores (2019-12-06)
 • DAG 3 – HUR GÅR DET TILL OCH VAD HAR HÄNT?, COP25, Klimatförhandlingen/Fores (2019-12-06)
 • Fotnoter

  1) Klimatkonventionens partskonferenser (COP), Naturvårdsverket
  2) Klimatkonventionens partskonferenser (COP), Naturvårdsverket
  3) Klimatförhandling.se
  4) Call by High Level Climate Champion to Join the Climate Ambition Alliance at COP25

  Kommentar av användare

  Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
  Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.