AktuelltRapporterFritextsökOmLogga in

Klimatfakta.info


2020-09-03

Judith Curry

Judith A. Curry var tidigare professor och amerikansk forskare i klimatologi och rektor för School of Earth and Atmospheric Sciences vid Georgia Institute of Technology. Hennes forskning omfattar orkaner, fjärranalys, atmosfärisk modellering, polarklimat, interaktionen mellan atmosfär och oceaner samt användningen av obemannade farkoster för atmosfärisk forskning. 

Curry är medförfattare till Thermodynamics of Atmospheres and Oceans (1999), medförfattare till Encyclopedia of Atmospheric Sciences (2002) och har författat över 140 vetenskapliga artiklar. Hon driver bloggen Climate Etc. Till hennes utmärkelser hör Henry G. Houghton Research Award från American Meteorological Society (1992).

I mars 2013 valdes hon att ingå i ledningen för det amerikanska fysikersamfundets expertgrupp om klimatet. Uppgiften är att främja framsteg och spridning av kunskap om fysik, mätning och modellering av klimatprocesser inom området för naturvetenskap men inte politik, lagstiftning och bredare samhällsfrågor.

Judith Curry vittnade inför det amerikanska kongressens klimatutskott den 25 april 2013. Vid presentationen underströk hon den betydande osäkerheten i klimatdata, främst före 1980, och i klimatmodellerna speciellt vad gäller hanteringen av moln och de omfattande vindsystemen som exempelvis Nordatlantiska oscillationen.

Curry är en av grundarna av företaget Climate Forecast Applications Network (CFAN) som erbjuder rådgivning inom anpassning till förändringar i klimatet och prognostjänster.

Curry har sagt att hon besväras av grupptänkandet inom det klimatvetenskapliga samhället och vad hon ser som återhållsamhet vid publicering av data och analyser för fristående utvärdering. Hon har skrivit att klimatologer borde vara mer öppna i sin relation till allmänheten och samverka med dem som är skeptiska till vetenskaplig konsensus om klimatförändringar.

Externa länkar Currys akademiska webb.

  • Berkeley Earth Surface Temperature On the Credibility of Climate Research, Part II: Towards Rebuilding Trust Webster, P.J., G.J. Holland, J.A. Curry, H.-R. Chang (2005). ”Changes in tropical cyclone number, duration and intensity in a warming environment”. Science 309: sid. 1844-1846. Läst 26 april 2013.
  • Liu, J, JA Curry (2010). ”Accelerated warming in the Southern Ocean and its impacts on the hydrological cycle and sea ice”. PNAS 107: sid. 14987-14992. Läst 26 april 2013. Curry, J. A., Webster, P. J. (2013). ”Climate change: no consensus on consensus”. CAB Reviews 8: sid. 1. Referenser

Twitter

Källor

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com