AktuelltRapporterFritextsökOmVillkor
2021-05-05
Logga in

Klimatfakta.info


2020-09-14

Bjorn Lomborg

Innehåll

 • Bob Ward
 • Om och av Bjorn Lpmborg

 • Björn Lomberg

  Bjørn Lomborg, född 6 januari 1965 i Frederiksberg, är en dansk forskare (utbildad statsvetare) och skribent. Han är internationellt känd för boken Världens verkliga tillstånd, som driver tesen att de flesta miljöproblem inte har förvärrats och att miljörörelsen överdriver problemen för sina egna syften. Han har också gett ut boken Cool it om klimatfrågan, där han argumenterar för en nationalekonomisk ingång till frågan och för att det finns värre problem som fattigdom. Han har startat projektet Copenhagen Consensus för att rangordna problemen i världen efter hur allvarliga de är.

  I november 2001 blev Lomberg utvald till "Global Leader for Tomorrow" av World Economic Forum.


  Bob Ward

  Bob Ward angriper Lomborgs bok False Alarm i artikeln A closer examination of the fantastical numbers in Bjorn Lomborg’s new book.(2020-08-10) Bob Ward är Policy and Communications Director vid director of the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment at the London School of Economics. Lomborg ger ett utförligt svar på sin webbsida Response to Bob Ward Activism Dressed Up as Science

  Om och av Bjorn Lpmborg

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com