AktuelltRapporterFritextsökOmVillkor
2021-05-05
Logga in

Klimatfakta.info


2021-01-26

Klimatfakta december 2020

1. Observerad ändrad genomsnittlig lufttemperatur senaste 30 åren är omkring +0,15 grader Celcius per decennium. Om förändring skulle fortsätta i denna takt är lufttemperaturen år 2100 omkring +1,2 grader högre än idag.

2. Mätare av havsnivån utefter kusterna tyder på en global höjning med omkring 1-2 mm/år. Förändringen av havsnivån vid kusterna har varit huvudsakligen varit oförändrad utan ökad takt. Om detta fortsätter kommer den globala ökningen vid kusterna öka med 8-16 cm år 2100. Många platser som hade istid för 20.000 år sedan kommer få en relativ sänkning av havsnivån.

3. Sedan 2004 har jordens hav över 1900 meter djup i genomsnitt uppvärmts med 0,07 grader Celsius. Den mesta uppvärmningen (ca 0,2 grader från 100 meters djup) har främst skett nära ekvatorn där instrålningen från solen är som störst.

4. Luftens koldioxidhalt följer förändringar i den luftens temperatur. Förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havens yttemperatur.

5, Det finns ingen märkbar inverkan av Covid-19 epidemin på mängden koldioxid i atmosfären. Naturliga koldioxidsänkor och källor mer än väl uppväger utsläppen från mänsklig aktivitet.

Texten ovan är en lätt bearbetning av klimatforskaren Ole Humlums sammanfattning i hans decemberrapport (Climate4you December 2020 (pdf))

 

Kommentar till punkten 4.

Vid lägre havstemperatur överförs koldioxid från luften till haven, Vid högre havstemperatur överförs koldioxid från haven till luften. (Temperature Change and Carbon Dioxide Change, NOAA, https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming/temperature-change). Den varmare golfströmmen ger nordvästra Europa varmare lufttemperatur.

Climate4you December 2020.pdf

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com