AktuelltRapporterFritextsökOmVillkor
2021-05-05
Logga in

Klimatfakta.info


2021-01-28

Finns det ett klimatnödläge?

Finns det ett klimatnödläge, Klimatupplysningen

Klimatupplysningen har översatt ett informationsblad författat av Ross McKitrick.

Finns det ett ”klimatnödläge”?

Ordet ”nödläge” betyder en kris som hotar med omedelbar skada om inte brådskande åtgärder vidtas. Klimatförändringar” hänvisar till långa, långsamma variationer rörande väsentliga aspekter av vårt väder, såsom 30-års medelvärden för temperatur och nederbörd.

Klimatförändringar går bara att mäta över årtionden och århundraden. Några av förändringarna kan vara fördelaktiga, medan vissa kan vara skadliga beroende på hur vi anpassar oss. Oavsett om en klimatförändring är naturlig eller orsakad av människor, är orden ”nödläge” och ”kris” inte tillämpliga.

Sammanfattning

• Den globala uppvärmningen under de senaste 200 åren har varit långsam och hanterbar samtidigt som den globala levnadsstandarden har ökat dramatiskt.

• FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) spår att de ekonomiska effekterna av den globala uppvärmningen under nästa århundrade kommer att fortsätta att vara små i förhållande till andra förändringar.

• De flesta prognoser för koldioxidutsläpp är nu kända för att vara för höga, och det finns evidens för att klimatmodeller har förutspått för mycket uppvärmning.

• Uppgifter om extrema vädertrender ger inte stöd till vanliga påståenden om en klimatkris.

Läs mer Klimatupplysningen

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com