AktuelltRapporterFritextsökOmVillkor
2021-05-05
Logga in

Klimatfakta.info


2021-01-30

Regeringens vindkraftsstrategi är misslyckad

Myndigheternas strategi för vindkraften gör det tydligt att dessa planer inte kommer att kunna möta de behov vi ser. Regeringen saknar en plan för energiförsörjningen, skriver Joar Forssell (L) i SvD.

“Regeringen driver en politik som helt fokuserar på självändamålet att ersätta den klimatneutrala kärnkraften med vindkraft. Att den förda politiken försämrar leveranssäkerheten och att den gör energisystemet dyrare är ett pris regeringen gärna accepterar.”

I november meddelade LKAB “att man avser öka sin elförbrukning med 50 TWh, lika mycket som hela industrin använder idag. Förutsättningen för ett kraftsystem baserat på vatten- och vindkraft försvann.”

“Nu behövs är en plan för hur vi på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, med acceptabla ingrepp i naturen och människors närmiljö, ska kunna bygga ett fossilfritt kraftsystem som kan möta ett mycket kraftigt ökat behov av el.”

“Regeringen har ingen som helst plan för energiförsörjningen. In i det sista håller man fast vid sin dröm om att fylla skogarna och kusterna med vindkraft. Verkligheten har gjort regeringens politik fullständigt irrelevant. Vindkraftsstrategin är ett monument över misslyckandet. Här tar drömmen slut och det mödosamma arbetet att återuppbygga energisystemet tar vid.”

Strategin avslöjar en omöjlig energipolitik Joar Forssell, SVD

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com