AktuelltRapporterFritextsökOmVillkor
2021-05-05
Logga in

Klimatfakta.info


2021-05-02

Webbar kritiska till IPCC

Det finns väldigt många webbar som mer eller mindre stöder de slutsatser och fakta som IPCC redovisar. Men det finns också webbar som huvudsakligen inte delar IPCCs slutsatser:

Skeptiska till IPCC

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com