Uppgift om applikationens id saknas. Programmet avbryts.