Klimatfakta.info

2021-06-09

Fossilfritt kräver utrymme

Innehåll:

Kärnkraftverk behöver 570 gånger mindre utrymme än vindkraftverk i Nederländerna.

Och 370 gånger mindre än solpaneler.

Läs om 22 ytterligare exempel om det fossilfritas markbehov.

/Environmental progress

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Kärnkraftverk
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)

Solpaneler
Solcell (2022-05-22)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)

Vindkraft
Vindkraftens skuldkris (2024-04-14)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - förnybart (2023-03-30)
Vattenfall (2022-12-25)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Elcertifikat (2022-04-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se