Klimatfakta.info

2021-07-11

Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk

Innehåll:

Vindkraften växer då det knakar för att klara regeringens mål på 100% förnybar elproduktion 2040. Nära Lumsheden i Dalarna finns det planer på uppemot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk. Byborna protesterar med hemsida och namninsamling.

Runt om i landet blossar konflikter upp när vindkraft planeras. Det kan handla om rennäring, fåglar som hotas, grannar som får utsikten förstörd och ofta krockar vindkraften med militära intressen.

/DN 2021-07-11

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Vindkraft
Vindkraftens skuldkris (2024-04-14)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - förnybart (2023-03-30)
Vattenfall (2022-12-25)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Elcertifikat (2022-04-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se