Klimatfakta.info

2021-10-02

Vi lever i kalla tider

Innehåll:

"We live in the coldest period of the last 10.000 years" , says glaciologist, Jørgen Peder Steffensen who take us back in time to the Grenland ice cores and reveals the secrets from the past.

/We live in cold times, Vimeo (2010-08-23)
/Joergen peder Steffensens

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Glaciärer
Grönland (2022-04-27)
Vi lever i kalla tider (2021-10-02)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com