Klimatfakta.info

2023-01-11

UAH eller RSS

Innehåll: Remote Sensing Systems - RSS | Källor
Vem har rätt om temperaturen i Arktis. UAH eller RSS? Debatten pågår.


RSS: North polar, MSU & AMSU Time Series Trend Browse Tool, RSS

Frågan han ställer är om uppgifter om temperaturen i Arkis enligt RSS är sannare än de från UAH? Skillnaden med dessa mätserier är tydlig, trots att båda baseras på samma uppgifter från mätningar med satellit.

Ole Humlum, Climate4you presenterar bådas diagram:
General, Temperature in Polar regions: Arctic and Antarctic

Skillnaden mellan dessa mätserier har diskuteras utförligt sedan flera år:
Googling: arctis temperature rss uah

Andy May skriver i mars 2022 UAH vs. RSS följande

I en peer-reviewed artikel 2018 av John Christy, Roy Spencer, William Braswell och Robert Junod, presenteras en omfattande analys av fyra satellit-temperaturrekord i mitten av troposfären.

De jämför alla satellitdatauppsättningar med 564 stationer i Integrated Global Radiosonde Archive (IRGA). Stationerna som används har data från 1979 till 2016. Satellitens månatliga data jämfördes med radiosonde (väderballong) månadsmedelvärden. I varje jämförelse, både globalt och för tropikerna, korrelerade UAH-satellitens temperaturrekord bäst med radiosonderna.

UAH-datauppsättningen matchar radiosondens uppvärmningstrend bättre än RSS- och NOAA-datauppsättningarna.

Remote Sensing Systems - RSS

Publ 2023-01-11

Källor

Publ 2023-01-11

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


RSS
Satelliter (2023-01-13)
UAH eller RSS (2023-01-11)

UAH
Roy Spencer (2023-01-13)
Satelliter (2023-01-13)
UAH eller RSS (2023-01-11)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se