Klimatfakta.info

2022-09-16

Kina

Innehåll: Landet | Ekonomi | Handel | Källor
Kina har 1,4 miljarder invånare. Landet styrs av det kommunistiska partiet. Senaste kvartalet minska BNP med över 2%.

Landet

Publ 2022-09-16

Folkrepubliken Kina, är det största landet i Östasien och är världens folkrikaste land med 1,4 miljarder invånare. Landet styrs av Kinas kommunistiska parti under ett enpartisystem vars politiska linje är socialism med kinesiska särdrag. Det är indelat i 22 provinser, 5 autonoma regioner (Inre Mongoliet, Tibet, Xinjiang, Ningxia och Guangxi), 4 städer (Peking, Tianjin, Shanghai och Chongqing) och 2 särskilda administrativa regioner (Hongkong och Macao).

Ekonomi

Publ 2022-09-16

I Kina mäter tillväxttakten i BNP förändringen i det säsongsrensade värdet av de varor och tjänster som produceras av den kinesiska ekonomin under kvartalet. När Kinas traditionella tillväxtmotorer för tillverkning och konstruktion saktar ner, har tjänster dykt upp som den nya drivkraften. Under de senaste kvartalen har styrkan i tjänster och konsumtion bidragit till att kompensera för svagare tillverkning och export. .

September 2022

Den kinesiska ekonomin krympte med säsongsjusterade 2,6 % jämfört med kvartalet under de tre månaderna fram till juni 2022, jämfört med marknadsuppskattningar på 1,5 % nedgång och efter en uppreviderad tillväxt på 1,4 % under föregående kvartal.

Detta var den första kvartalssammandragningen sedan första kvartalet 2020, då ett utbrott av covid-19 i Wuhan, som först upptäcktes i slutet av 2019, förvandlades till en fullskalig epidemi. Hela eller partiella låsningar infördes i stora kinesiska städer från mars till maj 2022, inklusive finans- och handelscentrumet i Shanghai.

Kinas statistikbyrå framhöll att trycket nedåt på ekonomin har ökat avsevärt från junikvartalet och framåt, med allvarliga effekter från oförutsedda faktorer. "Grunden för en uthållig ekonomisk återhämtning är inte stabil", sade den, mitt i stigande inflationsrisker globalt, åtstramning av penningpolitiken i stora ekonomier och effekterna av inhemska virusutbrott. källa: National Bureau of Statistics of China

Handel

Publ 2022-09-16

September 2022

Kinas handelsöverskott sjönk oväntat till den lägsta tremånadersnivån på 79,39 miljarder USD i augusti 2022 från 59,13 miljarder USD samma månad ett år tidigare. Det var långt under marknadsprognoserna på 92,7 miljarder USD. Orsaker är en mjukare exportuppgång, störningar i fabriksproduktion efter nya covid-19 utbrott, värmeböljor, minskad utländska efterfrågan när inflationen ökat i många länder.

Leveranserna ökade med 7,1 % på årsbasis, den lägsta tillväxten i leveranser och den första ensiffriga tillväxten sedan april, och under marknadskonsensus på 12,8 %; medan importen ökade med 0,3 %, den långsammaste tillväxten av inkommande leveranser sedan en stagnation i april, också svagare än prognoserna om en tillväxt på 1,1 %.

För perioden januari till augusti uppgick handelsöverskottet till 560,52 miljarder USD, där exporten steg 13,5 % medan importen ökade med 4,6 % från ett år tidigare. Handelsöverskottet med USA minskade till 36,77 miljarder USD i augusti från julis siffra på 41,5 miljarder USD. [1]

Källor

Publ 2022-11-08

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Ekonomi
Ekonomi (2023-04-28)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Kina (2022-09-16)

NDC
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
NDC - Nationally Determined Contribution (2023-12-03)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
UNFCCC (2022-11-04)
Kina (2022-09-16)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Fotnoter

1) Tullen, Kina, China Balance of Trade. Trading economics

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se