Klimatfakta.info

2022-10-28

Isotoper

Innehåll: Temperaturmätning med syreisotoper | Källor

Temperaturmätning med syreisotoper

Publ 2022-10-28

Mätningar av förhållandet mellan isotoperna 18O till 16O kan användas för att tolka förändringar i paleoklimat. Isotopsammansättningen av syreatomer i jordens atmosfär är 99,759 % 16O, 0,037 % 17O och 0,204% 18O Eftersom vattenmolekyler som innehåller den lättare isotopen är något mer benägna att avdunsta och falla som nederbörd, innehåller färskt vatten och polarisen på jorden något mindre (0,1981%) av den tunga isotopen 18O än luft (0,204%) eller havsvatten (0,1995%). Denna skillnad tillåter analys av temperaturmönster via historiska iskärnor.[1]

En isotop av ett grundämne är en variant med ett specifikt antal neutroner. Atomslaget bestäms av antalet protoner i kärnan, atomnumret, och är avgörande för elektronkonfigurationen, och därmed de kemiska egenskaperna hos ett ämne. I kärnan finns också för de flesta grundämnen neutroner, som påverkar de kemiska egenskaperna i långt mindre grad. Olika isotoper av samma ämne har därför vanligen nästan helt identiska kemiska egenskaper, även om masstalet skiljer.

Källor

Publ 2022-10-28

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Temperaturmätning
Temperatur (2023-01-11)
Isotoper (2022-10-28)

Fotnoter

1) Syreisotoper, Wikipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com