Klimatfakta.info

2022-11-08

Climate Action Tracker

Innehåll: Temperaturen | Nationally Determined Contributions - NDC | Countries | Källor

Climate Action Tracker är ett institut för klimatvetenskap och politik baserat i Berlin som ställer samman vetenskaplig kunskap och tar fram lösningar gällande globala och nationella klimatförändring.

Temperaturen

Publ 2022-11-08

Den nuvarande politiken beräknas resultera i en uppvärmning på cirka 2,7°C över förindustriella nivåer. Enbart NDC kommer att begränsa uppvärmningen till 2,4°C. När bindande långsiktiga eller netto-nollmål ingår skulle uppvärmningen begränsas till cirka 2,1°C över förindustriella nivåer, eller sannolikt (>66% eller större chans) begränsa uppvärmningen under 2,3°C.

Uppvärmningsuppskattningarna för löftes- och målscenariot har sjunkit med 0,3°C jämfört med den senaste bedömningen, främst på grund av inkluderingen av USA:s och Kinas nettonollmål, nu när båda länderna har lämnat in sina långsiktiga strategier till UNFCCC.[1]

Nationally Determined Contributions - NDC

Publ 2022-11-08

De utsläppsminskningar som regeringarnas angivit i sina nationella mål i NDC (Nationellt Bestämda Bidrag) i Parit 2015 skulle vara otillräcklig för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. Därför skulle målen uppdateras senast 2020. Vid COP26 (november 2021) ansågs de uppdaterade målen inte räckte till utan skulle som mest begränsa uppvärmningen till 2,4°C. Beslut togs om att nya mål skulle redovisas efter ytterligare ett år till 2022.

Climate Action Tracker har analyserat 40 av dessa NDCer. 165 länder som tidigare lämnat NDC har inte gjort det 2022. Av som inkommit med nya NDC så har 4 höjt ambitionerna.

Countries

Publ 2022-11-08

Se lägesrapporter.[2]

Land Rating Net zero target
China HIGHLY INSUFFICIENT Before 2060
Ethiopia ALMOST SUFFICIENT Ingen uppgift
EU INSUFFICIENT 2050
India HIGHLY INSUFFICIENT 2070
Russia CRITICALLY INSUFFICIENT 2060
USA INSUFFICIENT 2050

Källor

Publ 2024-06-07

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


NDC
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
NDC - Nationally Determined Contribution (2023-12-03)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
UNFCCC (2022-11-04)
Kina (2022-09-16)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Temperatur
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Iskärnor (2023-01-27)
Temperatur (2023-01-11)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Temperaturmätning (2022-11-11)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
Jetströmmar (2022-07-21)
Berkelay Earth (2022-04-22)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

1) Temperatures, Climate Action Tracker
2) Countries, Climate Action Tracker

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com