Klimatfakta.info

2023-04-22

Arktis och Grönlands inlandsis

Innehåll: Källor

title Inlandsis

Inlandsisen på Grönland och Antarktis tappar nu mer än tre gånger så mycket is per år som för 30 år sedan, enligt en ny internationell studie. Den baseras på uppskattningar av 50 mätningar med satelliter.

Grönlands genomsnittliga årliga smälta från 2017 till 2020 var 20 % mer per år än i början av decenniet och mer än sju gånger mer än i början av 1990-talet.

Från 1992 till 1996 minskade de två inlandsisarna med 105 miljarder ton per år, två tredjedelar av den från Antarktis.

Men från 2017 till 2020, smälte 372 miljarder ton per år, mer än två tredjedelar av den från Grönland.

Antarktis inlandsis väger 27 miljoner gigaton, dvs 27 * 10^18 ton eller 27.000.000.000.000.000.000 ton. Om avsmältningen är 372/3 = 124 miljarder ton per år så är all inlandsis borta om 217742 år.

Då världshaven är så enorma, har smältningen från inlandsisarna sedan 1992 endast höjt havsnivån med mindre är 21 mm vilket är 25% av nivåhöjningen enligt forskarna. Resten av havshöjningen kommer från varmare vatten som expanderar och smälter från glaciärer.

NASA visar att det inte varit någon avsmältning från Antarktis sedan 2019. [1]

Källor

Publ 2023-04-22

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Antarktis
Antarktis 2022 (2023-04-22)
Arktis och Grönlands inlandsis (2023-04-22)
Antarktis (2022-12-13)
Västantarktis (2022-11-27)

Grönland
Arktis och Grönlands inlandsis (2023-04-22)
Grönland (2022-04-27)

Havsnivå
Arktis och Grönlands inlandsis (2023-04-22)
Antarktis (2022-12-13)
Västantarktis (2022-11-27)
Havsnivå (2022-11-07)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Sjunker öarna i stilla havet? (2021-11-12)

Fotnoter

1) Ice sheets, NASA

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se