Klimatfakta.info

2023-11-30

COP28: Fond för ersättning för klimatskador

Innehåll: Frivilliga bidrag | COP27: $100 miljarder/år | Bidragsmottagare | Källor

Frivilliga bidrag

Publ 2023-11-30

I United Arab Emirates (UAE) har COP28 beslutat att starta den fond för ersättning vid förluster och skador på grund av klimatet som COP27 i Egypten beslöt skulle startas.

I reglerna för fonden slås det fast att bidrag är frivilliga och att ett lands stöd för fonden inte innebär att landet påtar sig ansvar för klimatskador.

Vid COP28 har några länder lovat att ge bidrag: $100 miljoner från COP28-värden UAE United Arab Emirates, minst $51 miljoner från Storbritannien, $17.5 miljoner från USA och $10 miljoner from Japan.

European Union utlovar ett bidrag på $245.39 miljoner, som dock inkluderar $100 miljoner utlovade av Tyskland (Har Tyskland råd med det?).

Det handlar alltså om löften om frivilliga bidrag. Det finns inte heller löften om framtida bidrag.

COP27: $100 miljarder/år

Publ 2023-11-30

Detta kan jämföras med beslutet vid COP27 om årligt bidrag $100 miljarder per år i klimatfinansiering till och med 2025. De förväntar sig att detta mål kommer att uppnås för första gången 2023.

Bidragsmottagare

Publ 2023-11-30

Mottagare av bidragen är de sk Grupp 77-länderna + Kina. Grupp 77 består idag av 134 länder, t.ex. Brasilien, Chile, Kina, Cypern, Egypten, Indien, Indonesien, Iran, Island, Monaco, Nederländerna, Nordkorea, Nya Zeeland, Palestina, Rumänien, Singapore, Sydafrika, Syrien, Turkiet, Ukraina, m.fl.

Dessa länder förväntas inte bidra till fonden utan har rätt till ersättning för klimatskador.

Hantering av utbetalningar läggs på Världsbanken som USA har stort inflytande över. Rimligen bör ersättning för "loss and damages" inte utbetalas vid skador orsakade av klimathändelser.

Källor

Publ 2023-11-30

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


COP17
COP28: Fond för ersättning för klimatskador (2023-11-30)

COP28
Avtal vid COP28 (2023-12-13)
Slutet nära för COP28 i Dubai (2023-12-10)
COP28: Fond för ersättning för klimatskador (2023-11-30)
EUs plan för COP28 (2023-11-07)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
COP28 (2023-06-09)

Klimatskador
COP28: Fond för ersättning för klimatskador (2023-11-30)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se