Klimatfakta.info

2024-03-12

EUs och Sveriges klimatmål

Innehåll: Mål 2030 | Sveriges mål enligt EU-beslut | Källor
Inget land inom EU har minskat från utsläppen från transporter och jordbruk mer än Sverige. Sveriges minskade med 35,7%. EU-genomsnittet under samma period var 14,8 procents minskning.

EU har fastställt målet att vara klimatneutral senast 2050 och minska nettoutsläppen med minst 55% till 2030 jämfört med 1990.

Sverige har bland annat minskat sina utsläpp inom olika sektorer, som transport och jordbruk, med 35,7% vilket är den största minskningen i EU.

EU har påbörjat processen för att ta fram ett nytt klimatmål till år 2040, med en rekommendation om att minska nettoutsläppen med 90% till 2040 jämfört med 1990.

Utsläppsminskningar genom handel med utsläppsrätter (ETS) är gemensamma för EU, här finns inga nationella mål för medlemsländerna. Men det finns två nationella mål när det gäller minskning av utsläpp som inte omfattas av ETS kallat ESR-målet, det andra är LULUCF-målet.

Sverige har bundit sig att halvera sina nationella utsläpp till 2030 (ESR) och öka upptaget av växthusgaser i skog och mark (LULUCF).

Mål 2030

Publ 2024-03-12

Fram till 2030 ska klimatutsläppen och energiförbrukningen minska medan andel förnybar energi och upptagning av växthusgaser ska öka.

Utsläppen ska minska med hjälp av tre åtgärder: handel med utsläppsrätter inom EU (ETS), nationella åtgärder (ESR) och för det tredje att upptaget av växthusgaser i skog och mark ökar (LULUCF).

Sveriges mål enligt EU-beslut

Publ 2024-03-12

Sverige har bundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser och öka upptaget av växthusgaser i skog och mark. Sverige måste halvera sina utsläpp till 2030 jämfört med 2005. Likaså måste skog och mark i Sverige lagra närmare fyra miljoner ton mer växthusgaser 2030 jämfört med ett genomsnitt för åren 2016-2018, för närvarande motsvarande 9,1 procent mer än i dag. Utöver dessa mål finns i Sveriges fall även olika mål som riksdagen satt upp, dessa behandlas inte här.

Källor

Publ 2024-03-12

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Klimatmål
Klimatmål (2024-05-30)
EUs och Sveriges klimatmål (2024-03-12)
Klimatmål 2040 (2023-11-24)
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com