Klimatfakta.info

2024-03-18

Paleontologi

Innehåll: Källor
Paleontologi är vetenskapen om förhistoriska livsformer baserat på fossil. Den omfattar inte någon viss tidsperiod.

Paleontologi är vetenskapen om förhistoriska livsformer baserat på fossil. Det omfattar studiet av fossiliserade organismer, såsom växter, djur och mikroorganismer, samt deras livsmiljöer och den biologiska utvecklingen genom geologisk tid.

Paleontologer använder fossil för att förstå hur livet har förändrats och utvecklats över tid, hur arter har utvecklats och hur olika ekosystem har formats och förändrats. De studerar också sambandet mellan organismerna och deras omgivning, samt hur livet har påverkats av förändringar i klimatet, havsnivån och andra geologiska och miljömässiga faktorer.

Paleontiden är inte en specifik tidsperiod utan är snarare en term som används för att hänvisa till hela den geologiska historien av liv på jorden, såsom dokumenterat genom fossil. Den började med jordens bildning för över 4 miljarder år sedan och sträcker sig ända fram till nutiden.

Källor

Publ 2024-03-18

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Paleontiden
Paleontologi (2024-03-18)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com