Klimatfakta.info

2024-03-22

Kvartär

Innehåll: Källor

Kvartär är den yngsta perioden inom den geologiska eran Kenozoikum och omfattar tiden från cirka 2,6 miljoner år sedan fram till nutiden. Den är indelad i två epoker: Pleistocen och Holocen.

Pleistocen varade från cirka 2,6 miljoner år sedan till cirka 11 700 år sedan. Under Pleistocen genomgick jorden flera perioder av istider och mellanistider, där stora inlandsisar expanderade och drog sig tillbaka flera gånger. Dessa förändringar i den globala klimatet hade en betydande inverkan på landskapet, vegetationen och djurlivet.

Holocen är den nuvarande epoken inom Kvartär och sträcker sig från cirka 11 700 år sedan fram till idag. Under Holocen har jorden upplevt en relativt stabil period av klimat, vilket har gynnat utvecklingen av mänsklig civilisation och moderna ekosystem. Holocen är kännetecknat av människans påverkan på miljön, inklusive jordbruk, urbanisering och klimatförändringar orsakade av mänskliga aktiviteter.

Källor

Publ 2024-03-18

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Holocene
Kvartär (2024-03-22)

Kenozoikum
Kvartär (2024-03-22)
Kenozoikum (2024-03-21)
Pleistocen (2024-03-18)

Kvartär
Kvartär (2024-03-22)
Holocen (2024-03-18)
Pleistocen (2024-03-18)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com