Klimatfakta.info

2024-04-13

Climate Fact-Check March 2024 Edition

Innehåll:

Red Steve Milloy, Climate Realism

Gavin Schmidt erkänner att utsläppsbaserade klimatmodeller inte förklarar den uppenbara pågående uppvärmningen som började i juli 2023. Kom ihåg att vi har fått höra sedan 1990-talet att klimatvetenskapen är "avgjord". Det verkar inte så, eller hur?

Climate at a glance (app)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com