Klimatfakta.info

2024-06-12

Schweiz svara Europadomstolen

Innehåll: Underhuset | Överhuset | "Skadar äldre" | Europadomstolen | Källor
Schweiziska parlamentet avvisar domen från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) som anklagade landet för att vara ineffektivt i kampen mot klimatförändringar.

Europadomstolen fällde Schweiz i klimatmål i april 2024. Domstolen ansåg att landet inte hade gjort tillräckligt för att minska den globala temperaturen vilket enligt domstolen "kränka en grupp äldre kvinnors mänskliga rättigheter". [1]

title Swiss Parliament

Nu svarar det schweiziska parlamentet. Det röstade 2024-06-12 för att avvisa domen från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) som anklagade landet för att vara ineffektivt i kampen mot klimatförändringar.

Underhuset

I ett uttalande sa parlamentets lägre kammare att Europakonventionen har "överskridit gränserna för tillåten rättsutveckling och struntat i Schweiz demokratiska beslutsprocesser."

Motionen antogs med en marginal på 111 röster för, 72 röster emot och 10 nedlagda röster. Vissa lagstiftare anklagade den europeiska domstolen för att "bryta mot maktdelningen."

Parlamentariker kommer inte att låta sig reduceras till statister av internationella domare", sa lagstiftaren Barbara Steinemann i ett inlägg på X.

Överhuset

I början av juni godkände landets överhus i parlamentet en liknande motion som kritiserade den europeiska domstolens beslut. Båda kamrarna anklagade ECHR för "rättslig aktivism".

Den Strasbourg-baserade domstolen beslutade i april att landet hade kränkt sina medborgares mänskliga rättigheter genom att inte skydda dem från de katastrofala effekterna av klimatförändringarna.

"Skadar äldre"

Publ 2024-06-12

Domen följde på en rättegång där de schweiziska målsägandena anklagade landet för att inte minska utsläppen av planetuppvärmning tillräckligt snabbt för att undvika klimatkatastrofer som värmeböljor som skadar äldre människor oproportionerligt mycket.

Europakonventionen är Europarådets rättsliga gren, en internationell människorättsorganisation skild från EU. Dess beslut är bindande för rådets 46 medlemmar, som omfattar alla 27 EU-länder.

Europadomstolen

Publ 2024-06-12

Europadomstolen, formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, är en domstol som ansvarar för att avgöra tvister som rör tolkningen av Europakonventionen. Dock är domstolen ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.

Om domstolen bedömer att en nationell dom bryter mot Europakonventionen så innebär det dock att landet måste anpassa sin tillämpning av lagen så att en kränkning inte sker igen och det kan i vissa fall även tvingas ändra i sin lagstiftning. Europadomstolen kan även utdöma skadestånd.

I enstaka fall har domstolen direkt ålagt stater att ändra lagstiftning eller frige personer som frihetsberövats.

Domstolens beslut är bindande för de berörda staterna och de är skyldiga att verkställa dessa. Europadomstolen har tolkningsföreträde för konventionsfrågor.

Källor

Publ 2024-06-16

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Europadomstolen
Schweiz svara Europadomstolen (2024-06-12)
Europadomstolen fäller Schweiz i klimatmål (2024-04-10)
Ecocide (2022-05-30)
Europarådet (2022-05-29)

Mänskliga rättigheter
Schweiz svara Europadomstolen (2024-06-12)

Schweiz
Schweiz svara Europadomstolen (2024-06-12)
Europadomstolen fäller Schweiz i klimatmål (2024-04-10)

Fotnoter

1) Europadomstolen fäller Schweiz i klimatmål, Klimatfakta.info

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com