Klimatfakta.info

2022-07-10

Lennart Bengtsson

Innehåll: Ny bok. Intervju i Die Welt | Boken "Vad händer med klimatet?" | Det goda samhället | Källor |
Intervju med Lennart Bengtsson i Die Welt. "ett uppvärmande klimat är fördelaktigt i vissa delar av världen". Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi och världsledande klimatforskare. Hans forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering.

Lennart Bengtsson

Lennart Bengtsson är svensk professor i dynamisk meteorologi. Han var tidigare verksam vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading, från 1976 till 1981 som biträdande chef och forskningschef, och från 1982 till 1990 som chef. Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991-2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.

Bengtssons forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering. Han invaldes 1993 som ledamot av svenska Vetenskapsakademien. År 2007 tilldelades han Rossbypriset och 2009 promoverades han till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Ny bok. Intervju i Die Welt

"Jag tycker inte att den nuvarande uppvärmningen ska kallas en kris. Den globala livsmedelsproduktionen ökar till exempel. Och trots en snabbt växande befolkning och fortsatt uppvärmning dör mycket färre människor till följd av extremt väder än tidigare. De nuvarande akuta problemen med konflikter och krig orsakas av svårigheten att hitta, tillräckligt snabbt, tillförlitliga substitut för fossila bränslen. Ändå behöver vi långsiktiga och systematiska åtgärder för att minska de globala växthusgaserna för att bromsa uppvärmningen."

"Antalet människor som dör av extrema väderhändelser har minskat avsevärt på grund av mer exakta prognoser och förbättrade varningssystem. Jag är rädd att nyhetsmedierna ofta inte är med i bilden i detta ämne, de presenterar ofta för mycket av en enkel bild. Faktum är att mycket fler människor dör av kyla än av värme. "

"De flesta extrema väderhändelser orsakas inte av höga temperaturer utan orsakas av temperaturskillnader. Det är därför stormarna är mer intensiva under vintersäsongen. Det är faktiskt att förvänta sig att vissa väderextremer som extratropiska stormar kan bli ännu svagare i ett varmare klimat."

"De bästa nuvarande klimatmodellerna återger typiska vädersystem ganska bra, inklusive typiska variationer, som typiska skillnader år för år. Vi har goda skäl att dra slutsatsen att de kallare perioderna på 1960- och 1970-talen orsakades av slumpmässiga händelser. Vi är mindre säkra på den betydande uppvärmningen från 1910 till 1940. Och det finns ännu ingen trovärdig förklaring till orsakerna till den lilla istiden från 1350 till 1850."

"Jag har svårt att acceptera att ett varmare klimat på högre breddgrader borde vara negativt. Ett isfritt Ishav kommer att uppmuntra och möjliggöra mer fiske, förenkla sjöfart och transporter och skapa bättre levnadsvillkor, bättre möjligheter till jordbruk och mer produktivt skogsbruk i platser som Kanada, Skandinavien och Ryssland."[1]

Boken "Vad händer med klimatet?"

Lennart Bengtsson utkom 2019 med boken "Vad händer med klimatet?", som nominerades till Stora fackbokspriset.

"Är en katastrof nära förestående med skenande uppvärmning och svällande hav? Eller är nuvarande förändringstrender hanterbara? ­Eller kan vi inte säkert veta vare sig det ena ­eller andra?

Många har bestämda åsikter om klimatet, men få har satt sig in i det komplicerade ämnet i lika hög grad som Lennart Bengtsson. I sextio år har han arbetat med och forskat om klimat och ­väder, bland annat som chef för European ­Centre for Medium-Range Weather ­Forecasts, International Space Science Institute och Max Planck Institute for Meteo­rology.

I boken ger Lennart Bengtsson sin syn på några av de mest grundläggande frågorna kring vår planets klimat:

- Vad bestämmer jordens klimat?
- Vad är växthuseffekten?
- Är det möjligt att förutsäga klimatet?
- Hur skall jordens energiförsörjning lösas?
- Kan oönskade globala klimatförändringar motverkas?
- Vilken roll kan Sverige spela?"

Det goda samhället

Lennart Bengtsson skriver återkommande på webben Det goda samhället.[2]

Källor

Fotnoter

1) Lennart Bengssons intervju i Die Welt, Ingemar Nordin, Kunskapsupplysningen
2) Det goda samhället

Mer att läsa


Personer
Tege Tornvall
John Hassler
Ole Humlum
Roger A. Pielke Jr.
Judith Curry
Henrik Svensmark
Maths Nilsson
Richard S.J. Tol
Bjorn Lomborg
John Christy
Willian Happer
Richard S. Lindzen
Roy Spencer
Bengt Kriström
Jim Hansen
Ross McKitrick
Elsa Widding
Steve Koonin

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se