Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2021-09-01

John Christy

Innehåll: Intervjun av Academic Influence | Presentation 2021-01-28 | Källor

John Christy är klimatforskare vars främsta intressen är fjärranalys med satellit av globalt klimat och globala klimatförändringar.

title

Johan Christy

John Christy är klimatforskare vid University of Alabama i Huntsville (UAH) vars främsta intressen är fjärranalys med satellit av globalt klimat och globala klimatförändringar. Han är mest känd, tillsammans med Roy Spencer, för den första framgångsrika mätning av temperatur med hjälp av satelliter.

title

Källa: Roy Spencer

Tekniken bygger på att mäta strålningen från syre i på olika nivåer i atmosfären. [1] [2] Mätningarna analyseras av flera grupper, utöver UAH även t.ex. RSS, Remote Sensing Systems. [3]

Ole Humlum gör i Climate4you varje månad en sammanställning av mätningarna av UAH, RSS och mätningar från markstationer och bojer från tre grupper. De visar en likartad trend även skillnaden under perioder kan vara avsevärd.

Ökad global temperatur från 1979 - 2021:
UAH: -0.25 till +0.25 = +0.5 grader
RSS: -0.05 till 0.7 = +0.75 grader
HadCrut4: 0.1 till 0.7 = 0.6 grader
NCDC: 0.3 till 0.9 = 0.6 grader
GISS: 0.25 till 0.95 = 1.2 grader

Den grupp som avviker med från de övriga är GISS, vars mätserie ofta används i media. Tre grupper av fem hamnar på en temperaturökning 1979-2021 på ca 0.6 grader. [4]

 Intervjun av Academic Influence

ändringsdatum

How to make sense of data in the climate change debate | Interview with Dr. John Christy

Christy anser att jorden värms upp med 1,5 grader Celsius per 100 år och att modellerna överdriver temperaturen utveckling. I intervjun 2020-12-01 säger han
- UHA bästa mätresultaten då de stämmer med t.ex. ballongmätningar. (2:34)
- Satelliternas sensorer är inte helt stabila så det måste man ta hänsyn till (3:05)
- UHA kan användas för att kontrollera teoriernas riktighet och det visar sig att 100& av modellerna överdriver temperaturens utveckling. (4:41)
- Påståendena om att det blir värre stämmer inte, vad gäller orkaner, översvämningar, torka, värmeböljor, etc. Det finns inga sådana trender. (6:21)
- Jorden värms upp med 1,5 grader Celsius per 100 år (6:40)
- Under den vid det har varit ökande mängd CO2, det ger en ökande "forching", men CO2 är inte en växthusgas. Vi ser inte de tecken som ökningen borde visa. (8:10)
- Koldioxid kan inte vara en växthusgas (8:31).
- Att lita på modellerna är extremt negativt t.ex. för dem som lever i Afrika är livet utan energi brutalt och kort. (9:20)
- Kol är det enklaste och säkraste att förbättra livskvaliteten. (9:45)
- Energipolitiken som baserar på dessa modeller som visar snabb ökning av temperaturen baseras inte på rätt slags vetenskap. (10:03)
- Vi har verkliga data, vi skapar inte modeller, vi visar att modeller är fel. (11:15)
- Vi kan fastställa regler i FN etc, men de fattiga länder gör det de måste och det framgår av att CO2 ökar. Då vill ha längre och bättre liv såsom vi. (11:27)
- Sol och vind är inte förnuftigt. De skapar alldeles för mycket problem. Kärnkraft är bra då det levererar energi efter behov.(12:40)

 Presentation 2021-01-28

ändringsdatum

Denna Youtube-film John Christy?s 2021 audit of climate model accuracy kan ses som en fristående fördjupning av filmen ovan. Här presenterar mer detaljerat men fortfarande populärvetenskapligt satellitmätningarna - ett område där han tveklöst är en ledande expert. Dessutom går han igen trender gällande extrema väderhändelser och är då utanför sitt primära expertområde.

Några noteringar:

6:10
Christy har jämfört modellernas värmeökning med det faktiska utfallet som Christy mäter. De olika modellerna säger att under åren 1979-2019 har värme ökat med mellan 0.27 - 0.6 grader Celsius/decennium. Alla kan rimligen inte ha rätt. Genomsnittet för de 39 modellerna är 0,4 grader. Det faktiska utfallet är att temperaturen har ökat med 0,17 grader! Dvs alla modellerna är helt fel.

10:33
Vid en värmeökning om 1 grad försvinner enligt modellerna 1,4 W ut i rymden. Enligt mätningar försvinner hela 2,6 W ut till rymden. Det är en enorm skillnad!

14:00
Equilibrium Climate Sensitivity (ECS) är hur varmt det skulle bli om co2 plötsligt skulle fördubblas och sedan ligga konstant. Modellerna kommer fram till 1,8 - 5,6 grader värmeökning, en väldig skillnad. Christy beräknar med verkliga värden värmeökningen till mellan 1,0 - 2,3 grader,

19:48
Modellerna misslyckas med återskapa historiska värden
Modellerna misslyckas med att återge det faktiska energiflödet
Modellerna har helt olika uppgifter om framtiden.

 Källor

2023-01-11

Fotnoter

Mer att läsa

Climate4you
Ole Humlum
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Personer
Lennart Bengtsson
Tege Tornvall
John Hassler
Ole Humlum
Roger A. Pielke Jr.
Judith Curry
Henrik Svensmark
Maths Nilsson
Richard S.J. Tol
Bjorn Lomborg
Willian Happer
Richard S. Lindzen
Roy Spencer
Bengt Kriström
Jim Hansen
Ross McKitrick
Elsa Widding
John Christy
Satelliter

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm