444 Koraller

Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-03-19

Koraller

Innehåll: Koralldjur | Blekning | Aktuell forskning | Källor

Varför mår vissa korallrev dåligt? Beror det på ökad värme, skadlig avlagringar, utfiskning, sjukdom? Och varför är andra rev hälsosamma? Ny forskning ger intressanta svar.

 Koralldjur

2022-03-19

Korallrev

Koralldjur är en klass inom stammen nässeldjur. Med cirka 7 500 nu levande arter och tio ordningar är koralldjuren den största klassen inom nässeldjuren. Koralldjur är marina (havslevande) solitära eller kolonibildande polyper. [1]

Koraller är matplatser för mängder av fiskarter som i sin tur är mat för större fiskar som är födda för väldigt många människor.

Revbildande koraller är marina djur som producerar ett hårt skelett som består av det mestadels olösliga kristallina materialet aragonit. Aragonit bildas när amorft kalciumkarbonat, avsätts på det växande skelettet och sedan kristalliseras.[2]

 Blekning

2022-03-19

Varmare vattentemperaturer kan resultera i korallblekning. När vattnet är för varmt kommer koraller att driva ut algerna (zooxanthellae) som lever i deras vävnader vilket gör att korallen blir helt vit. Detta kallas korallblekning. När en korall bleker är den inte död. Koraller kan överleva en blekningshändelse, men de är under mer stress och kan dö.

Vad kan orsaka blekning? Ökad havstemperatur Förorening. Överexponering för solljus. Extremt lågvatten. [3]

 Aktuell forskning

2022-03-19

Många har trott att varmare vatten dödar korallerna. Men ny forskning visar att korallreven fortsätter att producera näringsämnen som till och med har bättre näringsinnehåll än om korallerna inte påverkats av värme. Varmare vatten är alltså inte negativt för vare sig fiskar eller människor som lever på fisk.[4]

En ny studie visar att korallrev kan vänja sig vid högre temperatur på endast 90 dagar. Koraller tränas acceptera högre temperatur genom att utsätta dem för en långvarig, variabel behandling där temperaturen nådde en stressande nivå under en kort tidsperiod, två gånger per dag. [5]

En långtidsstudie av hawaiianska korallarter ger en överraskande optimistisk bild av hur de kan överleva varmare och surare hav till följd av klimatförändringar.[6]

Skadade korallrev visar långsammare än väntat återhämtning i upp till sex år innan de går över till en snabbare fas av återväxt, enligt ny forskning. [7]

Den mesta biologiska mångfalden av korallrev består av små organismer som lever djupt inne i den tredimensionella revmatrisen. Ny forskning visar att de arter som dominerar experimentella korallrevssamhällen förändras på grund av klimatförändringar, men den totala biologiska mångfalden minskar inte under framtida havsförhållanden med uppvärmning och försurning som förutspås i slutet av seklet.[8]

Vissa korallsamhällen blir mer värmetoleranta när havstemperaturerna stiger, vilket ger hopp om koraller i ett föränderligt klimat. Efter att en serie marina värmeböljor drabbat Phoenix Island i centrala Stilla havet, finner en ny studie att effekten av värmestress på korallsamhällena minskat med tiden. [9]

 Källor

2022-03-19

Fotnoter

Mer att läsa

Koraller
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm