Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-11-23

EU vill socialisera näringslivet

Innehåll: Debattinlägg i Facebook | Källor

 Debattinlägg i Facebook

Nu vill EU ta över makten i de svenska företagen. I december kommer EU lägga ett lagförslag om "hållbar bolagsstyrning".

Företagen blir skyldiga att leverera miljömässiga, sociala och ekonomiska samhällsnyttor. En domstol ska kunna döma vd eller bolagsstyrelse tagit "fel" beslut enligt EU.

Ett företag ska kunna dömas för att det inte ansträngt sig att uppfylla politiska miljömål, även om det inte framgår av lagtexten.

Företag kan också fällas av domstol för att ha prioriterat kompetens före social mångfald vid rekryteringen av personal och ledning.

Miljöorganisationer ska också få plats i bolagsstyrelser och ges inflytande vid beslut om företagens strategier.

Det handlar om en total socialisering av inte bara det svenska utan hela europeiska näringslivet.

Nu måste alla hjälpa till att stoppa detta galna förslag!!!

/Hans Iwan Bratt

 Källor

Etiketter med länkar

EU
EUs gigantiska fond (Nyhet)
Muf om EU (Nyhet)
Koldioxidlagring - CSS (Artikel)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (Nyhet)
Plastpåseskatten (Nyhet)
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
EU vill stoppa engelska TV-program (Nyhet)
EUs taxonomiförordning (Artikel)
Skogsbruket ska vara nationellt (Nyhet)
Utsläppshandel (Artikel)
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (Nyhet)
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
EU - Europeiska unionen (Artikel)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (Artikel)
Kärnkraft (Artikel)
Hållbar bolagsstyrning
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com