Klimatfakta.info

2021-12-11

USAs klimatforskning

Innehåll: Forskningens bas | Rekonstruktion av 24000 års klimat | Källor |
USA svara för en mycket stor del av klimatforskningen. Det är därför intressant att se hur den styrs, organiseras och forskarnas frihet.

Forskningens bas

National Science Foundation (NSF) är en oberoende myndighet från USA:s regering som stöder grundläggande forskning och utbildning inom alla icke-medicinska områden inom vetenskap och teknik. Dess medicinska motsvarighet är National Institutes of Health. Med en årlig budget på cirka 8,3 miljarder dollar (räkenskapsåret 2020) finansierar NSF cirka 25 % av all federalt stödd grundforskning som utförs av USA:s högskolor och universitet

NCAR - National Center for Atmospheric Research - grundades av National Science Foundation 1960 för att förse universitetssamfundet med faciliteter och tjänster i världsklass som var utom räckhåll för någon enskild institution. NCAR finansieras av National Science Foundation och förvaltas av University Corporation for Atmospheric Research.

UCAR - University Corporation for Atmospheric Research - är ett ideellt konsortium av mer än 115 nordamerikanska högskolor och universitet fokuserade på forskning och utbildning inom jordsystemsvetenskap.

Rekonstruktion av 24000 års klimat

Forskare vid University of Arizona har rekonstruerat jordens klimat sedan den senaste istiden, för cirka 24 000 år sedan och belyser de viktigaste drivkrafterna bakom klimatförändringar.

Det finns olika metoder för att rekonstruera tidigare temperaturer. Teamet kombinerade två oberoende datauppsättningar - temperaturdata från marina sediment och datorsimuleringar av klimat - för att skapa en mer komplett bild av det förflutna.

Forskarna tittade på de kemiska signaturerna av marina sediment för att få information om tidigare temperaturer. Eftersom temperaturförändringar över tiden kan påverka kemin hos ett länge dött djurs skal, kan paleoklimatologer använda dessa mätningar för att uppskatta temperaturen i ett område. Det är inte en perfekt termometer, men det är en utgångspunkt.

Datorsimulerade klimatmodeller, å andra sidan, ger temperaturinformation baserad på forskarnas bästa förståelse av klimatsystemets fysik, vilket inte heller är perfekt.[1]

Källor

Fotnoter

1) Global Temperatures Over Last 24,000 Years Show Today

Mer att läsa

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se