Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-03-20

Vad är klimatfakta.info?

Innehåll: Frågor | Redaktionellt program

 Frågor
2022-03-19

Jag får allt fler frågor om Klimatfakta. Här är mina svar.

Vilka är det som skriver innehållet? Det är jag.

Vilka står bakom webben, tex finansieringen? Det gör jag. Jag tar inte emot något stöd.

När startades webben? 2013-10-13.

Vilken programvara använder webben? Numera specialutvecklas av mig i php. Vissa äldre delar använder DokuWiki.

Till vilka riktar sig webben? Artiklarna skrivs primärt för den som har intresse för klimatfrågan men inte har djupa förkunskaper.

 Redaktionellt program
2022-03-19

 • Artiklar består av ingress och avsnitt med uppgift om när avsnittet senaste ändrades.
 • Notiser består endast av en kort text,
 • Innehållet ska gälla klimatet och om webben.
 • Artiklar och notiser förses med etiketter (eng tags) för att koppla samman information med visst gemensamt innehåll.
 • Källa ska anges för alla uppgifter. Vid konkreta uppgifter används fotnoter. Dessutom anges källor som behandlar artikelns ämne.
 • Artiklar ska inte innehålla värderinger.
 • Artiklar ska vara så korta som möjligt, men korta stycken, korta meningar och korta ord. (Inte alltid så lätt).
 • Avsnitt yngre än 14 dagar markeras med NYTT.
 • Språket ska vara svenska. Fackuttryck ska i möjligaste mån förenklas eller förklaras.
 • Uppgifter om nya och större ändringar publiceras på webbens sida på Facebook samt ibland även på min egen FB-sida, Klimatsans, Sanningen om klimatet och Klimatbalans.
 • Fritextsökningen är under utveckling.

/Hans Iwan Bratt

Etiketter med länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
Climate4you Update May 2022
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.