Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-06-05

EUs regioner

Innehåll: EUs regionbidrag | Kampanj till barn | Källor

EU inrättar regioner för att öka styrningen av medlemsländerna. Det sker genom bidrag till de transnationella regionerna.

 EUs regionbidrag

2022-06-05

För att bryta ned medlemsländerna betydelse har EU inrättat regioner. Genom att ge bidrag till regioner i stället för till medlemsländer så minskar länders inflytande och EU kan i stället styra genom egna regioner.

title

EU regionalstöd

Unionens mål är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i EU. Pengar ska tas från de rika och relativt välskötta ekonomierna i norr till de sämre fungerande länderna i östra och södra EU.

EUs bidrag till regionernas verksamhet i Sverige uppgift 2019 till drygt 20 miljarder kronor. EU beslutar om vad bidragen ska användas till men kräver medfinansiering till 60% av Sverige. Därmed blir dessa bidrag de facto en gigantisk kostnad för främst landsting och kommuner.EU styr också via de svenska landstingen och kommunerna. Ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning i svenska kommuner och regioner påverkas direkt eller indirekt av EU. Den största delen av EU:s budget består av fonder och program som kommuner och regioner kan söka pengar från för projekt inom till exempel forskning, miljö och utbildning.

 Kampanj till barn

2022-06-05

Under 2021 och 2023 genomför EU kampanjer med "hyperlokala inslag och glimten i ögat och positiva upplevelser och aktiviteter på populära platser som är en del av den regionala identiteten."

EU fokuserar särskilt på skolarna. "Med aktiviteter under parollen EU in my school skapar vi tillsammans minnesvärda evenemang för skolelever där vi gör EU:s insatser i deras region synliga på ett lekfullt sätt."

En EU-region omfattar alltid områden i minst två länder. Därmed markera EU att medlemsländerna inte ska ha något inflytande utan regionerna samarbetar direkt med kommissionen. Delar av Sverige ingår i åtta olika regioner. Totalt finns det 276 regioner inom EU.

 Källor

2022-06-05

Mer att läsa

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.