Klimatfakta.info

2022-06-18

Climate4you Update May 2022

Innehåll: Globala temperaturen | Ole Humlum om temperaturen | Källor |

Globala temperaturen

Sammanfattning av klimatforskaren Ole Humlums månadsrapporten om vädret i maj 2022.

Den global temperaturen i maj 2022 var lägre än i april. Enligt satellit-mätningar i den nedre troposfären var temperaturen lägre än i april och nästan identisk med maj förra året.

Det var stora kontraster på norra halvklotet på grund av jetströmmarna. Framförallt var
västra Sibirien varmt, jämfört med snittet de senaste 10 åren. Däremot var speciellt nordvästra Nordamerika och västra Ryssland relativt kalla.

Större delen av norra Atlanten var nära 10-årsgenomsnittet. Mycket av norra Stilla havet var relativt varmt. Arktiska oceanens temperaturer var relativt låga eller nära genomsnittet.

Nära ekvatorn var temperaturen mestadels nära eller under 10-årsgenomsnittet. Större delen av centrala Afrika, södra Indien och södra Asien var relativt kalla.

Temperaturerna på södra halvklotet var generellt nära eller under genomsnittet för de senaste 10 åren.

Större delen av Sydamerika, Afrika och större delen av Australien hade under medeltemperaturer. Antarktis var kännetecknas av en blandning av relativt låg och hög
temperaturer.

Ole Humlum om temperaturen

May 2022 surface air temperature

General: For May 2022, the GISS data portal (https://data.giss.nasa.gov/gistemp/) provided 16200 AIRS interpolated surface air data points, based on satellite observations, and visualised here on pages 4-5. According to the GISS and NCDC surface air temperature records, the May 2022 global temperature anomaly was lower than in the previous month. Also, according to the UAH and RSS lower troposphere satellite records the May 2022 temperature anomaly was lower than in the previous month. According to AIRS the May 2022 average surface temperature was almost identical to that estimated for May last year.

The Northern Hemisphere surface temperature anomality pattern (p.4) was characterised by regional contrasts, largely controlled by the dominant jet stream configuration. Especially western Siberia were warm, compared to the average for the last 10 years. In contrast, especially northwestern North America and western Russia were relatively cold. Ocean wise, most of the North Atlantic were near the 10-yr average. Much of northern Pacific Ocean was relatively warm. Over most of the Arctic Ocean surface air temperatures were relatively low or near average.

Near the Equator temperatures were mostly near or below the 10-year average. Especially a region
between 0-30oS in the Pacific Ocean was relatively cold. Most of central Africa, southern India and
southern Asia were relatively cold.

Southern Hemisphere temperatures were generally near or below the average for the previous 10 years.
Most of South America, Africa and most of Australia had below average temperatures. Antarctic was
characterised by a mixture of relatively low and high temperature.

Källor

Fotnoter

Mer att läsa


Jetströmmar
Jetströmmar
Ole Humlum
Climate4you
Ole Humlum
Climate4you: Oktober 2022
Climate4you
Ole Humlum
John Christy
Climate4you
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se