Klimatfakta.info

2022-11-12

Klimatkris

Innehåll: Källor
Fler dör av kyla än av värme. Antalet döda pga klimatet har minskat sedan 1920.

Ett sätt att mäta omfattningen av en klimatkris är att mäta antalet döda i relation till temperatur­förändringar.

En undersökning publicerat i Lancet fann att cirka 5,1 miljoner av alla dödsfall var relaterade till temperaturen. Det dog cirka 4,6 miljoner av kyla mot cirka 0,5 miljoner av värme. Det var alltså nästan 10 gånger fler som dog av kyla, än av värme. De flesta ställen med hög klimatdödlighet fanns i låglänta, tätbebyggda kustområden i Asien och Europa. Resultaten är konsistenta med vad tidigare undersökningar kommit fram till.

Mätningen av orsakerna till dödsfallen går till så att man delar in jordens i kvadrater med ungefär 5 mils sida och ser hur många som var dag dött i varje kvadrat med uppgift om temperaturen. Sedan jämförs dagligt antalet döda utöver normalt dödstal som kopplas till värme eller kyla och kan sedan redovisa hur antalet döda relaterat till värme respektive kyla.

I massmedia rapporteras att många människor dör av värmeböljor och olika varianter av extremväder som påstås följa av uppvärmningen. Men faktum är att allt färre dör av klimatrelaterade katastrofer. De senaste 100 åren har klimatoffren minskat stadigt över tid. [1]

Källor

Publ 2022-11-12

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Dödlighet
Klimatkris (2022-11-12)

Klimatkris
Klimatkris (2022-11-12)

Fotnoter

1) Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: Att dö av klimatkris, Det goda samhället

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com