Klimatfakta.info

2023-01-16

WEF - World Economic Forum

Innehåll: WEF | Inbjudan | "Förbättra tillståndet i världen" | Källor |

WEF Årsmöte 2023

World Economic Forum presenterar 18 januari, onsdag 14-15 CET, WEFs plenarsal, livestream och i Davos 16 januari 2023

"I en historisk förstagång för World Economic Forum kommer i år natur- och samhällsvetenskap att stå i centrum.

Johan Rockström, GCFs styrelseledamot, och Joyeeta Gupta, båda Earth Commission?s Co-chairs, kommer att presentera en förhandstitt på en Earth Commission-rapport som kommer ut i början av 2023.

Den här rapporten skisserar nyligen kvantifierade "Earth System Boundaries" utformade för att säkra en stabil och motståndskraftig planet och stödja uppsättningen av vetenskapsbaserade mål för företag, städer och regeringar. Avgörande är att dessa nya gränser står för påverkan på jordens system och mänskligt välbefinnande och rättvisa.

Andra deltagare i detta högnivåseminarium inkluderar: Al Gore, USA:s vicepresident (1993 - 2001); Ordförande och medgrundare, Generation Investment Management LLP

World Economic Forums årsmöte 2023 äger rum i Davos, Schweiz den 16 - 20 januari."

Inbjudan

Dear Hans Iwan,
The World Economic Forum Annual Meeting 2023 starts today! You can still get insider access to the Virtual Programme, by signing up as a Premium or Pro Digital Member.

As a Digital Member, you will get virtual access to over 200 sessions including exclusive access to informal discussions taking place within the Congress Center. This unique opportunity will give you a front-row seat to dialogues between leaders from business, government, academia and civil society discussing some of the most critical challenges and opportunities facing the world today.

Become a member to unlock your access to the Virtual Congress Centre.

Svar: Ha inte tid. Eller råd. Vänligen Hans Iwan

"Förbättra tillståndet i världen"

World Economic Forum (WEF) är mest känd för den årliga konferensen i Davo i Schweiz som samlar några av världens mäktigaste saker inom politik och näringsliv. Arrangören för World Economic Forum är en schweizisk ideell stiftelse, med säte i Cologny, Genève. Mötet samlar inflyttelserika företagsledare, internationella politiska ledare, utvalda intellektuella och journalister för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen inklusive hälsa och miljö.

Förutom möten utger stiftelsen en rad forskningsrapporter och engagerar sina medlemmar i branschspecifika initiativ.

Stiftelsens huvudkontor ligger i Cologny men har även öppnat regionala kontor i Peking och New York. Den strävar efter att vara opartisk och är politiskt och nationellt obunden. Stiftelsen har som "åtagande" att förbättra tillståndet i världen. Den har observatörsstatus i FN:s ekonomiska och sociala råd.

Finansieringen av stiftelsens aktiviteter sker genom medlemsavgifter. Medlemmar är företrädare för de största företagen i världen. Medlemsavgiften uppgår till 42 500 CHF och avgiften för deltagande 18 000 CHF.

Det stora evenemanget - årsmötet - samlar verkställande direktörer från medlemsföretagen samt valda politiker, representanter från universitetsvärlden, frivilligorganisationer, religiösa ledare och media. Omkring 2 200 deltagare samlas för det fem dagar långa mötet, där deltagare har möjlighet att besöka några av de 220 sessionerna i det officiella programmet. Diskussionerna inriktas på viktiga frågor av globalt intresse till exempel internationella konflikter, fattigdom och miljöproblem. Totalt är cirka 500 journalister närvarande. Alla debatter i kammaren från det årliga mötet finns också på Youtube. Vid årsstämman 2009 inbjöd stiftelsen allmänheten att delta i Davos debatter på Youtube.

Källor

Fotnoter

Mer att läsa

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se