Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2017-01-29

IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led

Innehåll: Källor

IPCC:s ordförande Rajenda Pachauri upprepade gång på gång att man endast använde sig av rapporter som granskats av experter, peer review, och publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Donna Laframboise mobiliserade frivilliga från ett flertal länder för att kolla hur detta stämde för den stora rapporten AR4 från år 2007.

Av totalt 18.531 referenser var 5.587 inte expertgranskade, 30 %. Några var pressreleaser från WWF och Greenpeace. Andra var artiklar utan vetenskapligt underlag från dagspress och tidskrifter.

När IPCC säger sig rekrytera världens mest kvalificerade forskare, visar sig många vara politiska aktivister, ofta från Greenpeace, ex.vis följande:

  • Richard Klein, engagerad vid 23 års ålder, efter ett år hos Greenpeace
  • Bill Hare, chefsförhandlare för Greenpeace 2007, Lead Author och Expert.
  • Malte Meinshausen, talesman för Greenpeace, författare i tre kapitel 2007.
  • Ove Hoegh-Guldberg, skrivit 4 rapporter för Greenpeace och 2 för WWF.
  • Sven Teske, aktivist för Greenpeace, skrev IPCC:s rapport om "förnybar energi".

I det nummer av den prestigefyllda tidskriften "Nature", där dess "Newsmaker of the year" för år 2007 hyllas, citeras Rajendra Pachauri: I am not going to rest easy until I have articulated in every possible forum the need to bring about major structural changes in economic growth and development. That's the real issue. Climate change is just part of it.?

 Källor

ändringsdatum

Mer att läsa

IPCC
Biologisk mångfald
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Koldioxidlagring - CCS
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mallen Baker om IPCC AR6
COP 26 Glasgow
UNEP
Global temperatur 1750-1900
IPCC AR6 WG2
Vetenskap och klimatet
EPA: Causes of Climate Change
Klimatkänslighet
IPCC AR5
IPCC AR6
Utkast till kommande IPCC-rapport
Rajenda Pachauri
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.