Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Uppdatering pågår.

Klimatupplysningen / Stockholmsinititivet

Stockholmsinitiativet bildades 2008 som en löst sammansatt grupp för att granska förutsättningarna för klimat- och energipolitiken. Ett seminarium ”Tid för förnuft i klimatfrågan” anordnades i Kreabs regi. Den första debattartikeln ”Kasta inte pengar på klimatbluffen” följde kort därefter.

2009 hjälpte man fyra riksdagsmän att organisera ett seminarium ”Global klimatpolitik – vilka är alternativen?” i första kammaren. Gruppen bildade en ideell förening och var verksam i Almedalsveckan med seminariet ”Sluta mörka – nytt ljus över klimatpolitiken! En granskning av klimatpolitikens underlag och konsekvenser.”

Samma år organiserade föreningen ett upprop som ett öppet brev ”Ompröva klimatpolitiken” till EU:s dåvarande ordförande statsminister Fredrik Reinfeldt. Uppropet fick trots begränsade resurser på kort tid 1500 undertecknare.