Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Klimatupplysningen / Stockholmsinititivet

Stockholmsinitiativet bildades 2008 som en löst sammansatt grupp för att granska förutsättningarna för klimat- och energipolitiken. Ett seminarium ”Tid för förnuft i klimatfrågan” anordnades i Kreabs regi. Den första debattartikeln ”Kasta inte pengar på klimatbluffen” följde kort därefter.

2009 hjälpte man fyra riksdagsmän att organisera ett seminarium ”Global klimatpolitik – vilka är alternativen?” i första kammaren. Gruppen bildade en ideell förening och var verksam i Almedalsveckan med seminariet ”Sluta mörka – nytt ljus över klimatpolitiken! En granskning av klimatpolitikens underlag och konsekvenser.”

Samma år organiserade föreningen ett upprop som ett öppet brev ”Ompröva klimatpolitiken” till EU:s dåvarande ordförande statsminister Fredrik Reinfeldt. Uppropet fick trots begränsade resurser på kort tid 1500 undertecknare.

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.