Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Ingemar Nordin

Ingemar Nordin, född 1949, är professor emeritus vid institutionen för kultur och kommunikation (IKK) vid Linköpings universitet.

Nordin läste som student såväl matematik och fysik som filosofi. Doktorsavhandlingen från 1980 handlar om determinism och kvantmekanik och granskar Köpenhamnstolkningen, sannolikhetsbegreppet samt Bells teorem. Hans nuvarande forskningsområden omfattar såväl vetenskaps- och teknikfilosofi som politisk filosofi och medicinens filosofi.

Ingemar Nordin är professor emeritus i vetenskapsteori vid avdelningen för filosofi, Linköpings universitet. Han medarbetar i bloggen Klimatupplysningen.

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.