Start Om klimatfakta Registrering Login Logout Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

200

Sök sida

GISS, NASA

National Aeronautics and Space Administration Goddard Institute for Space Studies

GISS är den enhet inom NASA som mäter jordklotets marktemperatur. Antalet stationer är överraskande litet. De var som flest, ca 5000 stycken, mellan 1960-1980. Numera är det endast ca 1600 kvar.[1]

Med dessa stationer säger GISS att man täcker 80 % av jordens yta[2], men det gäller dock endast om varje station får representera ett område inom 1.200 km från mätstationen. Det är som om att ett mätvärde i Stockholm också skulle vara representativt för Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Sundsvall.

Tidigare redovisade GISS data för Stockholm, men inte längre..

GISS har en världskarta med de väderstationer de använder. Antalet stationer är nu nere i 1.466 och de är koncentrerade till USA. Stora delar av Afrika har inte en enda medverkande station.

Källor

1.Station Data: GHCN v3 and SCAR Läst 2019-06-10
2.Stationsdata Läst 2019-06-11

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.