Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Roger Pielke Jr.

Innehåll
Källor

Roger Pielke Jr.

Person
Roger Pielke Jr.
Person
Roger Pielke Jr.

Roger Pielke Jr är en vetenskapsman vid University of Colorado in Boulder. Han är även hedersdoktor vid Linköpings Universitet. Tills för några år sedan gjorde han världsledande forskning om klimatändringar och extremt väder. Han fann övertygande bevis för att klimatförändringarna inte lett till fler väderrelaterade skador i världen efter hänsyn tagits till ökad befolkning och välstånd.

Pielke Jr var medorganisatör av en akademisk panel som undersökte evidensen och rapporterade en nära totalt ening vetenskaplig slutsats till beslutsafattare.

På grund av denna insats utsattes han för en våldsam, välfinansierad förtalskampanj bl.a. stött av Obama och demokratiska kongressledamöter. Till slut 2015 fick han ge upp och lämna sitt forskningsområde.

Kort tid efter publiceringen av panelens resultat släppte IPCC sin 2007 års rapport AR4 som i huvudsak överensstämde med panelens slutsatser. 2012 utgav IPCC rapporten Special Report on Extreme Weather som drog samma slutsater, vilket senare även skedde i IPCCs senaste stora rapport AR5.

2013 vitnade Pielke inför USAs kongress om IPCCs slutsatser. Kort därefter anklagade Obamas vetenskapliga rådgivare John Holden Pielke för att ha vilselett kongressen och initierade en ny långvarig attack mot Pielke som bla resulterade i att han fick sluta att skriva i en populär webbtidning.

Klimatupplysningen har en rad artiklar om Roger Pielke Jr. [1]

Källor

Fotnoter

1) Roger Pielke Jr, Klimatupplysningen

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.