Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Isbjörnar

Innehåll
Källor


Isbjörn (Ursus maritimus) är en köttätande björn som förekommer i arktiska områden, vilket omfattar norra ishavet, dess omgivande hav och landmassor. Den är tillsammans med kodiakbjörnen den största björnen inom familjen och den har utvecklat en rad egenskaper anpassade för låga temperaturer, för att förflytta sig på snö, is och öppet vatten, och för att jaga säl vilket utgör dess huvudföda.På grund av att den är så beroende av havsis kategoriseras den som ett marint däggdjur.

Idag finns det 19 mer eller mindre separerade populationer av isbjörn men genetiska studier indikerar att det förekommer genflöde emellan dem och att ingen av populationerna har varit separerade under nämnvärt långa perioder ur ett evolutionärt perspektiv.

Populationstrenden hos flertalet av de 19 populationerna är stabil respektive okänd. Antalet isbjörnar uppskattas av Polar Bear Specialist Group (PBSG) [1] som är en kommission inom IUCN Species Survival Commission [2].

PBSG gjorde en första global uppskattning av antalet isbjörnar 1993. Antalet ansågs då vara 21.470-28.370. 1997 ansågs noggranheten i uppskattning vara vilseledande ändrades bedömningen till 22.000-27.000 och rundades av ytterligare 2005 till 20.000-25.000 isbjörnar.Försiktiga bedömningar av trenden ger att isbjörnen miskar i antal inom vissa områden, är stabil eller ökar i områden. [3]

Polar bear science, dvs Susan Crockford [4], uppskattar antalet till 39.000 (26,000-58,000).

Zoologen och forskaren om isbjörnar Dr. Susan Crockford från universitetet i Victoria höll föredraget "Too Hot to Handle" vid Friends of Science årsmöte 10 april 2019. Antalet isbjörnar har prognosticerats att minskas med 2/3 när Arktis is under sensommaren minskar till dagens omfattning, men antalet isbjörnar har ökat i stället. Sensommarens isutbredning har varit till nytta för sälarna vilet gjort att antalet isbjörnar ökat. Crockford uppskattar antalet isbjörnar har ökat från omring 10.000 på 60-talet till omkring 39.000 isbjörnar 2018.

Isbjörnen har inga naturliga fiender. Fram till mitten av 1900-talet bedrev människan en intensiv jakt på arten tills den var utrotningshotad. 1973 undertecknade Kanada, Danmark (för Grönlands räkning), Norge, USA och Ryssland fördraget Agreement on the Conservation of Polar Bears för djurets skydd och idag har bara inuiter tillåtelse att jaga ett bestämt antal isbjörnar.

Källor

Fotnoter

1) Polar Bear Specialist Group
2) IUCN Species Survival Commission
3) Global polar bear population estimates
4) Susan Crockford

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.