Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Befolkningsutvecklingen och klimatet

Världena befolkning enligt FN

Världens befolkning bedöms 2019 vara 7,7 miljarder människor. [1]

1950 uppskattades världens befolkning till omkring 2,6 miljarder. Den blev 5 miljarder 1987 och 6 miljarder 1999. I oktober 2011 bedömdes den globala befolkningen uppgå till 7 miljarder.

Antalet barn under fem år som dör har nästan halverats sedan år 2000. Det framgår av en ny sammanställning som publiceras i tidskriften Nature. 5,4 miljoner barn under fem år dog under 2017, jämfört med 10 miljoner år 2000.

Förklaringen till förbättringen är olika beroende på var man tittar. I Rwanda har en utvidgad sjukvårdsförsäkring och en satsning på fler vårdanställda i de fattigaste regionerna lett till en dramatisk förändring. I Nepal och Peru har ett minskat inkomstgap lett till en minskad barnadödlighet, skriver AFP. [2]

Världens befolkning förväntas öka med 2 miljarder de kommande 30 åren till 9,7 miljarder 2050 och nå höjdpunkten på närmare 11 miljarder omkring 2100.

Denna dramatiska ökning beror huvudsakligen på att fler uppnår reproduktiv ålder som ökat barnafödandet, ökad flyttningen till stöder och mer migration. Dessa trender får långtgående konsekvenser för kommande generationer. [3]

Eftersom många av mänsklighetens största utmaningar (t.ex. klimatförändringar) är mycket starkt kopplade till befolkningsmängden, har frågan om befolkningsökningen fått förnyad aktualitet.

Andra prognoser

Ett växande antal demografer är övertygade om att FN har fel. Historiskt har minkning av folkmängden berott på katastrofer, som vulkanutbrott, svält och sjukdomar. Nu, däremot, minskar barnafödandet av en annan anledning, vi väljare att ha färre barn.

“In roughly three decades, the global population will begin to decline,” say Darrell Bricker and John Ibbitson in their new book EMPTY PLANET: The Shock of Global Population Decline. “Once that decline begins, it will never end.”

Med alla varningar för överbefolkning kan en sådan trend förefalla bra. Men en minskande befolkning kommer också leda till en genomgripande omvälvning, med förre personer som konsumerar och färre skattebetalare som finansierar sjukvård för en åldrande befolkning. Och när superstater som Ryssland och Kina minskar sin befolkning kan det också innebära risker för världsfreden. [4]

Bill Gates

Bill Gates har ett starkt intresse för världens population. Det framgår tydligt av det mycket stora antalet videos på Youtube där har kommenterar utvecklingen. Sju av filmerna publicerades redan 2010. [5]

Europas befolkning

On 1 January 2019, the population of the European Union (EU) was estimated at almost 513.5 million, compared with 512.4 million on 1 January 2018. During 2018, more deaths than births were recorded in the EU (5.3 million deaths and 5.0 million births), meaning that the natural change of the EU population was negative for a second consecutive year. The population change (positive, with 1.1 million more inhabitants) was therefore due to net migration.

With 83.0 million residents (or 16.2% of the total EU population at 1 January 2019), Germany is the most populated EU Member State, ahead of France (67.0 million, or 13.1%), the United Kingdom (66.6 million, or 13.0%), Italy (60.4 million, or 11.8%), Spain (46.9 million, or 9.1%) and Poland (38.0 million, or 7.4%). For the remaining Member States, fourteen have a share of between 1% and 4% of the EU population and eight a sharebelow 1%. [6]

Sveriges befolkning

Sveriges befolkning har vuxit mycket sedan SCB började föra statistik över folkmängden för över 250 år sedan. I mitten av 1700-talet bodde det knappt 2 miljoner personer i Sverige, men 2017 passerade vi 10 miljoner. Det är 54.000 fler män än kvinnor. [7] Hur snabbt befolkningen ökar styrs av hur många som föds, hur många som dör, hur många som utvandrar och hur många som invandrar. [8]

Migration

Alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda räknas in i statistiken om invandring. Under 2000-talet har invandringen ökat mycket. I början av perioden invandrade runt 60 000 personer per år. År 2016 var den totala invandringen till Sverige den högsta någonsin, då över 163 000 invandrade. Sedan dess har invandringen minskat och under 2018 var det 133 000 personer som invandrade till Sverige. [9]

Prognos

I januari 2017 blev vi fler än 10 miljoner invånare. Om tio år, 2029, beräknas folkmängden ha ökat med en miljon och befolkningen i Sverige passerar 11 miljoner. År 2070 kommer vi att vara nästan 13 miljoner i Sverige, enligt befolkningsprognosen som SCB:s statistiker har tagit fram. [10]

Inverkan på klimatet

Åtgärder

Barnafödandet. Barnbegränsning. Livsmedelsförsörjning.

Källor

 • Världens befolkning, Wikipedia
 • World Population Prospects 2019, UN (pdf)
 • EU population up to over 513 million on 1 January 2019, Eurostat (pdf)(2019-07-11)
 • Why the world population won’t exceed 11 billion | Hans Rosling, Youtube (2015-12-01)
 • Mapping global population and the future of the world | The Economist, Youtube
 • The World's Shrinking Population, Youtube (2019-02-19)
 • Fotnoter

  1) World Population Prospects 2019: Highlights, FN
  2) Barnadödligheten nästan halverad sedan år 2000, Omni
  3) Population, UN
  4) Centre for International Governance Innovation
  5) fotnot utan text
  6) EU population up to over 513 million on 1 January 2019 More deaths than births, Eurstat
  7) Sveriges befolkning, SCB
  8) Människorna i Sverige, SCB
  9) Invandring till Sverige
  10) Befolkningsprognos för Sverige

  Kommentar av användare

  Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
  Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.