Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Dra åt skogen

Facebook 2019-08-09

Några vettskrämda och vettlösa forskare begär att avverkningen av skog ska minskas drastiskt eller kanske helt upphöra. [1]

Det är ett utmärkt exempel på att forskare inte ska svara för politiska beslut. De ser inte samhället för alla träd.

De vill - till varje pris - minska utsläppen av koldioxid trots att gasen har ett liten inverkan på klimatet. Men prislappen att stoppa avverkningen av skog är enorm för oss som bor i Sverige.

Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror. Exportvärdet är 145 miljarder [2] Det är 16.111 kr/invånare.

Skogen minskar koldioxiden

Skogsnäringen minskar mängden koldioxid årligen med 93 miljoner ton [3]. Det är nästan lika mycket som den totala svenska konsumtionen släpper ut.

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både skogen och skogens produkter räknas med. Det innebär att skogsnäringens positiva klimateffekt är nästan lika stor som den totala svenska konsumtionens utsläpp av 100 miljoner ton koldioxid per år.

70% av Sverige har skog. 1% avverkas varje år. På 90 år har skogen fördubblats. 190.000 jobbar i skogsnäringen. Det rör uppenbart forskarna i elfenbenstornet ett dugg.

Forskarna skriver "Så när Greta Thunberg säger 'I want you to panic', bör vi lyssna". Det har de verkligen gjort.

Fotnoter

1) DN Debatt. ”Klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm”
2) Fakta och nyckeltal. Den svenska skogsindustrin i korthet.
3) Rapport: Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.