Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Sök sida

Michael Mann

Mannen bakom hockeyklubbskurvan

Innehåll
Källor

Ishockeyklubbskurvans fader

Person
Ishockeyklubbskurvans fader
Person
Ishockeyklubbskurvans fader

Michael E. Mann, född 28 december 1965, är en amerikansk klimatolog. Han är sedan 2009 professor i meteorologi vid Pennsylvania State University. Mann är främst känd för sina insatser inom paleoklimatologi och särskilt uppmärksammad är en temperaturrekonstruktion från 1998, den så kallade hockeyklubbskurvan.

I november 2009 offentliggjordes delar av Manns epostkorrespondens med andra klimatologer i en affär som kom att kallas climategate. En utredning tillsatt av Pennsylvania State University visade att anklagelserna om forskningsfusk mot Mann saknade grund.Efter en långdragen tvist i rätten avslutades fallet 2019, och Michael Mann tilldömdes att betala rättegångskostnaderna då han inte kunde visa rådata eller på något sätt styrka sina påståenden.

Den amerikanske klimatologen Michael Mann försåg FN:s klimatpanel med denna förment vetenskapliga rapport. Den grundar sig på modeller som visat sig stämma illa med verkligheten. Men den är grundbulten i all den klimatpropaganda vi sedan dess utsatts för. Allt som påstås om koldioxidens och människans påverkan på klimatet bygger på denna graf.

Den kanadensiske professorn Tim Ball ifrågasatte tidigt de FN-rapporter som byggde på Michael Manns rapporter. Till slut anmälde han Mann för bedrägeri. Mann i sin tur anmälde Ball för förtal. En långdragen rättegång inleddes.

Domstolen dömde Mann att presentera de rådata han hänvisade till. Han vägrade att lämna ut materialet. I dagarna kom till slut domstolens utslag. Man dömer helt till Tim Balls fördel och Mann tvingas betala miljonbelopp i rättegångskostnader. Han är alltså dömd för vetenskapligt bedrägeri.

Källor

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.