Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Kolets betydelse

Innehåll
Källor

Kolenergi på väg mot kollaps i EU, skriver DN och hänvisar till IEA coal[1], [2]. Som alltid när det gäller DN gäller att kolla fakta. Och DN har fel som vanligt.

Hur är det med kolproduktionen? Efter en svacka något år är produktionen åter i topp, med 7800 miljoner ton. OECD minskar något men det kompenseras av övriga världen.


Figure 2: Gross inland consumption of hard coal by Member State, EU, 2013-2017 (million tonnes)

Person
Figure 2: Gross inland consumption of hard coal by Member State, EU, 2013-2017 (million tonnes)
Person
Figure 2: Gross inland consumption of hard coal by Member State, EU, 2013-2017 (million tonnes)

Produktionen av kol i EU har minskat drastiskt. 1990 var den 370 miljoner ton och var 2018 74 miljoner ton. Polen svarar för 86% av EUs produktion. Den minskade produktionen motsvaras inte av konsumtionen. 1990 producerades 74% av kolkonsumtionen inom EU. 2018 var det bara 33% procent. Importen av kol till EU har således ökat påtagligt. Det enda landet som påtagligt minskat kolanvändningen är England. I samtliga över länder i EU är konsumtionen konstant. Och England ska som bekant lämna EU.

Exporten av kol ökade med 4,2% 2018. Den har fördubblats sedan år 2000. Indonesien är världens största exportör med en andel av 31% tätt följd av Australien 27%. Därefter följer Ryssland som ökar sin export och 2018 har 11%.

Det är osannolikt att dessa länder går med på att begränsa exporten som har synnerligen stor betydelse för ländernas ekonomi.

Köpare av kolen är främst Kina (+4% 2018) och Indien (+15% 2018). Japan och Sydkorea är också stora importländer. Världskonsumtionen ökade 2018 med 1,2%.

Det finns inget i statistiken som tyder på att konsumtionen av kol ska minska.

Det finns 1,1 biljoner ton brytningsbar kol i världen. Det är tillräckligt för 150 års konsumtion på nuvarande nivå[3]. I verkligheten kommer kolet att räcka betydligt längre då det ersätts av annan energi, t.ex. gas. Dessutom kommer priset att öka när resereverna blir mindre vilket minskar efterfrågan. Så det är gott m tid för att ta fram alternativa energisystem med tillräcklig kapacitet, som t.ex. kärnkraft.

Källor

Fotnoter

1) IEA coal
2) Kolenergi på väg mot kollaps i EU, DN
3) Where is coal found? World coal organisation

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.